تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت bloo foster coin از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۸۹۹.۹۵ ت
Jul 18, 2024
$0.725013
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۴۰۲.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$0.732684
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۳۸۷.۹۳ ت
Jul 17, 2024
$0.750007
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۸۵۷.۰۱ ت
Jul 17, 2024
$0.755790
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۳۵۸.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$0.764522
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۵۵۱.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.820451
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۲۲۶.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.689924
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۰۹۷.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.583172
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۷۱۵.۳۱ ت
Jul 14, 2024
$0.577366
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۶۰۲.۳۸ ت
Jul 14, 2024
$0.561113
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۹۹۸.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.567999
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۰۸۲.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$0.565847
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۳۲۸.۶۵ ت
Jul 12, 2024
$0.566601
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۶۳۱.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.571999
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۴۶.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.625124
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۸۹۸.۷۳ ت
Jul 11, 2024
$0.611291
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۶۳۶.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.620013
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۳۰.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.614457
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۷۶۰.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.654228
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۱۸۸.۴۷ ت
Jul 09, 2024
$0.641020
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶,۲۴۴.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.606918
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۹۷۵.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.567873
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۷۸.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.626940
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۵۴۲.۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.685452
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۵۹۰.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.668823
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۳۱۵.۶۷ ت
Jul 06, 2024
$0.658835
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۶۸۹.۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.608511
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۰۸۰.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.599103
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۶۰۸.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.625238
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷,۴۸۷.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.607123
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۵۶۵.۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.625705
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۰۷۳.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.714859
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۷۱۵.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$0.722534
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۲۶۹.۷۵ ت
Jul 02, 2024
$0.745636
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۰۸۴.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.776296
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۵۷.۰۰ ت
Jul 01, 2024
$0.802720
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۰۰۶.۲۳ ت
Jun 30, 2024
$0.787274
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۵۳.۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.804909
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۶,۵۷۹.۷۰ ت
Jun 29, 2024
$0.758127
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷,۸۳۲.۸۰ ت
Jun 29, 2024
$0.780809
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۵۲.۵۷ ت
Jun 28, 2024
$0.808294
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۳۹۰.۹۷ ت
Jun 28, 2024
$0.785931
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۰۶۳.۲۹ ت
Jun 27, 2024
$0.780419
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵,۸۲۹.۱۶ ت
Jun 27, 2024
$0.752284
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۱۶۷.۲۳ ت
Jun 26, 2024
$0.896222
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۳۹۰.۵۳ ت
Jun 26, 2024
$0.885106
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۰۵۲.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.952749
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۶۲۳.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.891595
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۳۷۶.۸۸ ت
Jun 24, 2024
$0.906502
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۶۳۷.۱۸ ت
Jun 24, 2024
$1.01