تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Blockchain Brawlers از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.007052
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۱.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.006811
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۲۴.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.007005
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۸۴.۳۹ ت
Jul 04, 2024
$0.007845
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۳.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$0.007479
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۷.۴۸ ت
Jun 28, 2024
$0.007755
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶۹.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.007662
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸۸.۲۳ ت
Jun 22, 2024
$0.008226
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۴.۴۱ ت
Jun 19, 2024
$0.007504
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۷.۴۸ ت
Jun 16, 2024
$0.008484
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۹.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.011178
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۵.۰۱ ت
Jun 10, 2024
$0.009737
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۶.۳۸ ت
Jun 07, 2024
$0.011686
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۹۷.۷۲ ت
Jun 04, 2024
$0.010129
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۳.۹۷ ت
Jun 01, 2024
$0.011954
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۳۲.۷۰ ت
May 29, 2024
$0.010836
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۸.۵۴ ت
May 26, 2024
$0.013079
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۴.۴۰ ت
May 23, 2024
$0.007211
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳۵.۰۹ ت
May 20, 2024
$0.007325
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۰.۷۶ ت
May 17, 2024
$0.007872
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۵.۷۸ ت
May 14, 2024
$0.007863
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۷.۶۳ ت
May 11, 2024
$0.008121
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۰.۷۵ ت
May 08, 2024
$0.008303
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۴.۵۶ ت
May 05, 2024
$0.008585
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۶.۸۴ ت
May 02, 2024
$0.007717
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۹.۰۸ ت
Apr 29, 2024
$0.008857
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱۰.۶۹ ت
Apr 26, 2024
$0.009584
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴۳.۵۱ ت
Apr 23, 2024
$0.009845
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۱.۶۷ ت
Apr 20, 2024
$0.007541
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۴.۹۵ ت
Apr 17, 2024
$0.007586
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۷.۸۱ ت
Apr 14, 2024
$0.007877
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۶.۰۱ ت
Apr 11, 2024
$0.009632
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۲۶.۳۹ ت
Apr 08, 2024
$0.009804
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۶۱.۹۴ ت
Apr 05, 2024
$0.010208
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۵۹.۵۱ ت
Apr 02, 2024
$0.010458
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۷۸.۴۸ ت
Mar 30, 2024
$0.010939
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۱.۱۵ ت
Mar 27, 2024
$0.011228
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۷۲.۹۷ ت
Mar 24, 2024
$0.010851
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۹۰.۷۹ ت
Mar 21, 2024
$0.011268
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۰۲.۰۸ ت
Mar 18, 2024
$0.011637
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۸.۵۰ ت
Mar 15, 2024
$0.013127
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۷.۱۲ ت
Mar 12, 2024
$0.014036
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۲.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$0.012263
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۱.۴۹ ت
Mar 06, 2024
$0.012433
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۳۱.۸۶ ت
Mar 03, 2024
$0.012346
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۹۶.۱۱ ت
Feb 29, 2024
$0.011916
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۶۰.۳۴ ت
Feb 26, 2024
$0.011514
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۸۰.۹۸ ت
Feb 23, 2024
$0.011872
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۲۱.۵۰ ت
Feb 20, 2024
$0.012810
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۸۰۰.۴۵ ت
Feb 17, 2024
$0.014363