تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Bitcashpay (new) از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۶۱.۵۶ ت
Jul 25, 2024
$0.001048
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶۰.۵۵ ت
Jul 22, 2024
$0.001053
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۱۵ ت
Jul 19, 2024
$0.001022
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۹۱ ت
Jul 16, 2024
$0.001016
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000931
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000895
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000895
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۷۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000984
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000970
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000911
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000943
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۹۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000959
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000953
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۸۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000917
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۱۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000918
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۶۴ ت
Jun 10, 2024
$0.001162
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$0.001035
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۱۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000934
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۱۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000937
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۲۲ ت
May 29, 2024
$0.000963
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۵.۰۳ ت
May 26, 2024
$0.000961
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۰۵ ت
May 23, 2024
$0.000923
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۸۴ ت
May 20, 2024
$0.000923
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۹۸ ت
May 17, 2024
$0.000939
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۱۳ ت
May 14, 2024
$0.000914
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۸۸ ت
May 11, 2024
$0.000977
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۱۲ ت
May 08, 2024
$0.000977
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۵۲ ت
May 05, 2024
$0.000974
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۴۸ ت
May 02, 2024
$0.001011
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۵۵ ت
Apr 29, 2024
$0.001011
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.001014
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴.۲۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000983
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۶۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000927
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۵۲ ت
Apr 17, 2024
$0.000879
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۸.۷۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000988
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۲۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000988
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۳۸ ت
Apr 08, 2024
$0.001148
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۴۳ ت
Apr 05, 2024
$0.001163
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۲۳ ت
Apr 02, 2024
$0.001193
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۶.۹۲ ت
Mar 30, 2024
$0.001240
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۸۹ ت
Mar 27, 2024
$0.001233
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۲۴ ت
Mar 24, 2024
$0.001132
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۶.۵۷ ت
Mar 21, 2024
$0.001086
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۵۷ ت
Mar 18, 2024
$0.001236
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۵.۷۸ ت
Mar 15, 2024
$0.001428
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۷۹ ت
Mar 12, 2024
$0.001254
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۷.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$0.001137
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۸۲ ت
Mar 06, 2024
$0.000902
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.001017
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۵۸ ت
Feb 29, 2024
$0.001105

افزودن تراکنش

Bitcashpay (new)

BCP

  • BCP
  • IRT
  • USD