تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Binemon از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000515
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000545
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۳۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000534
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000599
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000595
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000599
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000598
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000599
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۶۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000636
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۹۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000698
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۹۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000710
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۳۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000734
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۶۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000777
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۲۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000698
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۱۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000681
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۳.۰۹ ت
May 29, 2024
$0.000738
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۲.۷۸ ت
May 26, 2024
$0.000747
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۱۹ ت
May 23, 2024
$0.000716
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۷۱ ت
May 20, 2024
$0.000702
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۰۵ ت
May 17, 2024
$0.000684
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵.۲۶ ت
May 14, 2024
$0.000764
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۸۳ ت
May 11, 2024
$0.000780
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰.۵۳ ت
May 08, 2024
$0.000821
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷.۳۰ ت
May 05, 2024
$0.000774
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵.۶۷ ت
May 02, 2024
$0.000739
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۷۶ ت
Apr 29, 2024
$0.000817
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۲۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000914
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۳۲ ت
Apr 23, 2024
$0.000877
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۱۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000844
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۴۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000893
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۴۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000940
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۳۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000989
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۷۹ ت
Apr 08, 2024
$0.000967
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۱۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000958
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۰۷ ت
Apr 02, 2024
$0.001000
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۰۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000983
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۰.۵۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000982
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۶.۷۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000914
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۲۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000950
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۹۵ ت
Mar 18, 2024
$0.001010
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۹۶ ت
Mar 15, 2024
$0.001014
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۵۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000898
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۰.۹۰ ت
Mar 09, 2024
$0.001019
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۱۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000925
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۴۶ ت
Mar 03, 2024
$0.001003
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۹۴ ت
Feb 29, 2024
$0.000974
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۷۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000988
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۹۹ ت
Feb 23, 2024
$0.000941
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۲.۴۴ ت
Feb 20, 2024
$0.000931
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۴.۹۷ ت
Feb 17, 2024
$0.000986