تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Biconomy Exchange Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۶۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۴۳۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۲۲۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۹۲۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000002
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۱۰۰۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۵۲۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۱۷۲۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000002
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۸۰۸۸۵ ت
Jun 22, 2024
$0.000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۱۹۹۴۲۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۲۰۳۴۰ ت
Jun 16, 2024
$0.000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۹۳۷۹ ت
Jun 13, 2024
$0.000003
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۸۵۹۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000003
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۱۹۹۶۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000003
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۰۵۷۲۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000003
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۲۹۰۶۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000003
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۶۲۲۷۲ ت
May 29, 2024
$0.000004
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۴۹۳۵۴ ت
May 26, 2024
$0.000004
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۲۷۳۲۶۰ ت
May 23, 2024
$0.000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۷۵۶۷۶ ت
May 20, 2024
$0.000004
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۶۸۱۰۴ ت
May 17, 2024
$0.000004
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۰۰۸۰۶ ت
May 14, 2024
$0.000005
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۲۹۸۴۶۹ ت
May 11, 2024
$0.000004
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۳۶۸۷۱ ت
May 08, 2024
$0.000005
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۲۶۷۰۳ ت
May 05, 2024
$0.000005
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۱۸۹۳۵ ت
May 02, 2024
$0.000005
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۲۱۱۸۶ ت
Apr 29, 2024
$0.000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۳۱۶۵۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000005
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۳۸۳۹۰ ت
Apr 23, 2024
$0.000005
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۳۴۳۰۶۵ ت
Apr 20, 2024
$0.000005
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۴۲۳۴۸ ت
Apr 17, 2024
$0.000005
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۶۵۶۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000005
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۴۳۲۲۱ ت
Apr 11, 2024
$0.000005
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۴۶۵۹۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000005
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۴۳۵۹۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000005
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۳۸۱۵۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000005
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۲۳۱۳۶ ت
Mar 30, 2024
$0.000005
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۲۳۷۱۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000005
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۳۲۰۶۹۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000005
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۲۸۷۸۹۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000004
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۸۴۲۲۸ ت
Mar 18, 2024
$0.000006
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۷۱۳۴۲ ت
Mar 15, 2024
$0.000006
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۹۱۱۷۶ ت
Mar 12, 2024
$0.000006
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۹۰۷۹۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000006
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۷۵۲۵۰ ت
Mar 06, 2024
$0.000006
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۸۲۶۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.000006
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۶۴۵۲۷ ت
Feb 29, 2024
$0.000006
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۷۰۲۷۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000006
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۶۸۵۳۷ ت
Feb 23, 2024
$0.000006
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۳۸۲۱۱۸ ت
Feb 20, 2024
$0.000006
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۳۳۳۴۷۶ ت
Feb 17, 2024
$0.000005