تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BFICGOLD از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۱۳.۲۲ ت
Jul 18, 2024
$0.057249
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۰۲.۴۶ ت
Jul 17, 2024
$0.100301
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۳۷.۱۸ ت
Jul 17, 2024
$0.122995
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۱۸.۵۸ ت
Jul 16, 2024
$0.100284
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۲۰.۶۷ ت
Jul 16, 2024
$0.100429
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۴۹.۶۴ ت
Jul 15, 2024
$0.100326
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۲۲.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.132008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۵۷.۴۳ ت
Jul 14, 2024
$0.100307
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۲۵.۵۴ ت
Jul 14, 2024
$0.100262
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۴۸.۴۴ ت
Jul 13, 2024
$0.090341
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۷۰.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.090140
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۹۹.۰۷ ت
Jul 12, 2024
$0.090086
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۹.۳۸ ت
Jul 12, 2024
$0.089960
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۰۷۱.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.069452
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۴۴۵.۶۶ ت
Jul 11, 2024
$0.075701
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۲۹.۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.090191
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۲۹.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.090388
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۴۲.۸۲ ت
Jul 09, 2024
$0.090181
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۹۷.۶۷ ت
Jul 09, 2024
$0.046960
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۲۸.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.033970
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۹۹.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.091915
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۱۰.۳۸ ت
Jul 07, 2024
$0.090025
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۶۷.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$0.090217
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۶۹.۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.090116
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۶۶.۷۵ ت
Jul 06, 2024
$0.089933
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۹۰.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.070878
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۹۱.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.074191
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۶۰.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.090049
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۶۱.۱۰ ت
Jul 04, 2024
$0.090064
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۳۴.۵۵ ت
Jul 03, 2024
$0.067080
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۰۱.۸۸ ت
Jul 03, 2024
$0.068152
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۲.۴۰ ت
Jul 02, 2024
$0.069197
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۹۵.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$0.069228
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۸۰.۰۵ ت
Jul 01, 2024
$0.069098
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۴۹.۷۱ ت
Jul 01, 2024
$0.062106
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۶۱۲.۴۵ ت
Jun 30, 2024
$0.090162
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۲۸.۷۰ ت
Jun 30, 2024
$0.089443
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۰۰.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.068360
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۳۷۳.۶۵ ت
Jun 29, 2024
$0.071394
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۲۵.۲۷ ت
Jun 28, 2024
$0.067055
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴,۱۲۷.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.067030
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۵۹.۶۴ ت
Jun 27, 2024
$0.142233
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۹۲.۲۵ ت
Jun 27, 2024
$0.085230
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۲۴.۹۴ ت
Jun 26, 2024
$0.098030
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۱۹.۴۵ ت
Jun 26, 2024
$0.147866
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۹۴.۰۷ ت
Jun 25, 2024
$0.111503
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۴۹.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.085690
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۹۹۵.۸۲ ت
Jun 24, 2024
$0.098149
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۸۴.۷۴ ت
Jun 24, 2024
$0.075813
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۶۴.۳۹ ت
Jun 23, 2024
$0.089900