تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Basis Cash از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۳۵ ت
Jul 19, 2024
$0.002218
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۴.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.002122
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.002084
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۵.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.002066
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۷.۱۶ ت
Jul 03, 2024
$0.002386
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴۴.۶۸ ت
Jun 29, 2024
$0.002361
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۸۰ ت
Jun 25, 2024
$0.002265
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۹.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.002521
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۰.۰۶ ت
Jun 17, 2024
$0.002386
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۷.۰۲ ت
Jun 13, 2024
$0.002662
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۱.۲۳ ت
Jun 09, 2024
$0.002897
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۹.۹۱ ت
Jun 05, 2024
$0.002910
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۱.۷۳ ت
Jun 01, 2024
$0.002916
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۷.۱۲ ت
May 28, 2024
$0.002721
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۵.۱۳ ت
May 24, 2024
$0.002836
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۷.۷۲ ت
May 20, 2024
$0.002823
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۶.۲۲ ت
May 16, 2024
$0.002999
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۵.۵۵ ت
May 12, 2024
$0.002886
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۳.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.002656
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۲.۸۶ ت
May 04, 2024
$0.002639
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۵.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$0.002682
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۷.۱۸ ت
Apr 26, 2024
$0.003722
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۱.۸۹ ت
Apr 22, 2024
$0.003705
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۰.۰۱ ت
Apr 18, 2024
$0.003727
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۵.۹۳ ت
Apr 14, 2024
$0.003824
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۱.۷۲ ت
Apr 10, 2024
$0.004184
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۶.۲۰ ت
Apr 06, 2024
$0.003948
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۹.۶۸ ت
Apr 02, 2024
$0.003801
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۸.۶۳ ت
Mar 29, 2024
$0.003861
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۳.۸۳ ت
Mar 25, 2024
$0.003949
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۱.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$0.003773
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۹.۳۸ ت
Mar 17, 2024
$0.004506
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۴.۹۳ ت
Mar 13, 2024
$0.004605
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۲.۱۹ ت
Mar 09, 2024
$0.004386
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۰.۹۰ ت
Mar 05, 2024
$0.003827
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۱.۵۷ ت
Mar 01, 2024
$0.003911
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۴.۹۵ ت
Feb 26, 2024
$0.004271
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۹.۱۴ ت
Feb 22, 2024
$0.004724
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۰.۳۰ ت
Feb 18, 2024
$0.004648
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۱.۴۴ ت
Feb 14, 2024
$0.004740
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۰.۸۶ ت
Feb 10, 2024
$0.004390
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۹.۲۳ ت
Feb 06, 2024
$0.004503
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۶۵.۴۳ ت
Feb 02, 2024
$0.004556
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۴.۰۷ ت
Jan 29, 2024
$0.004113
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۹.۶۴ ت
Jan 25, 2024
$0.004136
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۸.۲۶ ت
Jan 21, 2024
$0.004242
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۱۸.۴۸ ت
Jan 17, 2024
$0.004091
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۲۸.۰۷ ت
Jan 13, 2024
$0.004346
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۱۳.۸۸ ت
Jan 09, 2024
$0.004157
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۵۱.۰۴ ت
Jan 05, 2024
$0.004868