تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت برت از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۰۴.۹۰ ت
Jul 21, 2024
$0.148271
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۱۸.۸۵ ت
Jul 20, 2024
$0.138018
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۱۴.۵۰ ت
Jul 20, 2024
$0.136674
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۰۷.۱۴ ت
Jul 19, 2024
$0.127973
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۴۰.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.126875
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۴۲.۱۵ ت
Jul 18, 2024
$0.132235
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۷۲.۱۴ ت
Jul 18, 2024
$0.129112
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۹۳۶.۳۳ ت
Jul 17, 2024
$0.137188
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۶۰.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.138908
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۳۸.۲۱ ت
Jul 16, 2024
$0.140263
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۴۲.۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.142216
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۶۴.۹۲ ت
Jul 15, 2024
$0.122884
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۱۴.۸۶ ت
Jul 15, 2024
$0.118202
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۷۷.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.117768
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۴۹.۸۸ ت
Jul 14, 2024
$0.116171
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۰۸.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.115481
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۹۳.۵۲ ت
Jul 13, 2024
$0.111066
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۰۳.۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.108856
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۰۲.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.112286
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۸۹.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.120936
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۶۷.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$0.118592
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۴۴.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.122595
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۶۹.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.119898
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۳۰.۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.125411
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۱.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.107963
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۰۹.۰۹ ت
Jul 08, 2024
$0.120716
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۴۳۵.۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.107557
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۷۹.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.124458
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۰۳.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.132054
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۹۶.۷۴ ت
Jul 06, 2024
$0.121879
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۸۹.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.120473
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۷۲.۸۳ ت
Jul 05, 2024
$0.115808
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۰۰.۶۲ ت
Jul 05, 2024
$0.130888
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۲۱.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.134736
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۷۴.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.146960
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۶۵.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$0.147081
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۷۹.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.152125
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۰۷.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.164940
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۱۹.۰۰ ت
Jul 02, 2024
$0.164679
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۸۷.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.158018
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۷۱.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$0.156033
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۸۲.۶۸ ت
Jun 30, 2024
$0.150730
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۵۰.۸۴ ت
Jun 30, 2024
$0.152896
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۳۱.۷۹ ت
Jun 29, 2024
$0.158393
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۲۱.۷۹ ت
Jun 29, 2024
$0.150534
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۲۸.۰۹ ت
Jun 28, 2024
$0.161380
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۷۱.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.155455
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۴۸۵.۱۳ ت
Jun 27, 2024
$0.153978
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۱۹.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.152985
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۸۶.۱۳ ت
Jun 26, 2024
$0.158607