تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BarbieCrashBandicootRFK888Inu از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000009
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000008
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۷۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000008
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jun 27, 2024
$0.0000000008
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jun 26, 2024
$0.0000000007
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000007
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۳ ت
Jun 24, 2024
$0.0000000007
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۵ ت
Jun 23, 2024
$0.0000000007
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000008
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jun 21, 2024
$0.0000000008
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Jun 20, 2024
$0.0000000008
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000008
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Jun 18, 2024
$0.0000000008
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۴ ت
Jun 17, 2024
$0.0000000009
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Jun 16, 2024
$0.0000000009
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Jun 15, 2024
$0.0000000008
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jun 14, 2024
$0.0000000008
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jun 13, 2024
$0.0000000008
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Jun 12, 2024
$0.0000000008
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۸ ت
Jun 11, 2024
$0.0000000009
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000000001
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000000001
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۰ ت
Jun 08, 2024
$0.000000001
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000000001
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۷۱ ت
Jun 06, 2024
$0.000000001
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۷۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000000001
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۷۴ ت
Jun 03, 2024
$0.000000001
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۷۶ ت
Jun 02, 2024
$0.000000001
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۸۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000000001
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۸۶ ت
May 31, 2024
$0.000000001
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۹۴ ت
May 30, 2024
$0.000000001