تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BaoBaoSol از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jul 15, 2024
$0.000138
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000138
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000127
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000126
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000160
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000160
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۳۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000175
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000167
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000173
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۶۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000182
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000186
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000185
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000186
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000186
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000186
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000177
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000183
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000202
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000198
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000186
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱.۱۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000179
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۵۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000202
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000204
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000212
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000220
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000232
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۹۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000209
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000203
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000203
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲.۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000201
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000314
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000321
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000386
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۴۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000398
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000415
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۴۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000429
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۶۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000400
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000386
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000388
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۰ ت
Jun 26, 2024
$0.000387
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000393
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000377
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۱۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000362
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۱۸ ت
Jun 24, 2024
$0.000366
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000384
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۷۳ ت
Jun 23, 2024
$0.000383
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000389
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۰۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000387
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۶۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000380
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000386