تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Baby Solana از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴۳.۷۱ ت
Jul 20, 2024
$0.005990
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۵۰.۸۹ ت
Jul 20, 2024
$0.006136
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴۷.۸۳ ت
Jul 19, 2024
$0.006009
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۴۲ ت
Jul 19, 2024
$0.005711
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۷۳ ت
Jul 18, 2024
$0.006916
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۹۶.۶۸ ت
Jul 18, 2024
$0.006854
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۱.۵۴ ت
Jul 17, 2024
$0.007113
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۹۴ ت
Jul 17, 2024
$0.006564
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳۶.۶۸ ت
Jul 16, 2024
$0.005802
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴۵.۸۶ ت
Jul 16, 2024
$0.005967
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۷.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.006303
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۴.۷۰ ت
Jul 15, 2024
$0.006237
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۸.۱۳ ت
Jul 14, 2024
$0.006304
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۷.۹۱ ت
Jul 14, 2024
$0.006332
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵۸.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.006169
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۵.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.006591
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱.۲۵ ت
Jul 12, 2024
$0.006311
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵۴.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.006037
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.006344
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۸.۶۶ ت
Jul 11, 2024
$0.004234
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.005016
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۰۰.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.005099
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۱.۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.005255
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱۸.۱۳ ت
Jul 09, 2024
$0.005340
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۵.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.005451
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹۳.۰۱ ت
Jul 08, 2024
$0.004897
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۰۶.۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.005092
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳۵.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.005530
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۳۰ ت
Jul 06, 2024
$0.005442
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۲۱.۴۵ ت
Jul 06, 2024
$0.005386
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۷.۵۱ ت
Jul 05, 2024
$0.005449
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳۰.۳۸ ت
Jul 05, 2024
$0.005337
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.005921
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۰۰.۱۴ ت
Jul 04, 2024
$0.006480
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲۱.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.006835
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵۰.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.007308
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶.۸۷ ت
Jul 02, 2024
$0.006897
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۰.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$0.006933
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۴۱.۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.007127
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۱۳.۲۰ ت
Jul 01, 2024
$0.006666
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۲.۴۸ ت
Jun 30, 2024
$0.006626
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰۹.۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.006623
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹۹.۴۷ ت
Jun 29, 2024
$0.006501
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۰۲.۹۳ ت
Jun 29, 2024
$0.006577
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴۱.۲۳ ت
Jun 28, 2024
$0.007172
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴۱.۲۰ ت
Jun 28, 2024
$0.007165
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۳.۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.006718
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸.۳۱ ت
Jun 27, 2024
$0.006374
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱۳.۹۲ ت
Jun 26, 2024
$0.006848
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲۲.۸۹ ت
Jun 26, 2024
$0.007010