تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Australian Safe Shepherd از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۲ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000006
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000006
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۳ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000007
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000007
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۵ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000007
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000007
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۳ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000007
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۴ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000007
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jun 16, 2024
$0.0000000008
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jun 13, 2024
$0.0000000008
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Jun 10, 2024
$0.0000000008
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000000001
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jun 04, 2024
$0.0000000008
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
Jun 01, 2024
$0.0000000007
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
May 29, 2024
$0.0000000008
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۲ ت
May 26, 2024
$0.000000001
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
May 23, 2024
$0.0000000008
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۴ ت
May 20, 2024
$0.0000000007
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۵ ت
May 17, 2024
$0.0000000007
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
May 14, 2024
$0.0000000007
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
May 11, 2024
$0.0000000007
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
May 08, 2024
$0.0000000007
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
May 05, 2024
$0.0000000007
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
May 02, 2024
$0.0000000007
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Apr 29, 2024
$0.0000000008
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Apr 26, 2024
$0.0000000008
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۳ ت
Apr 23, 2024
$0.0000000008
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Apr 20, 2024
$0.0000000007
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Apr 17, 2024
$0.0000000007
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۴ ت
Apr 14, 2024
$0.0000000007
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۶ ت
Apr 11, 2024
$0.0000000008
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Apr 08, 2024
$0.0000000008
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۵ ت
Apr 05, 2024
$0.0000000008
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Apr 02, 2024
$0.0000000007
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۵ ت
Mar 30, 2024
$0.0000000008
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Mar 27, 2024
$0.0000000008
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Mar 24, 2024
$0.0000000007
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Mar 21, 2024
$0.0000000008
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Mar 18, 2024
$0.0000000008
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۵۳ ت
Mar 15, 2024
$0.0000000008
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.0000000008
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.0000000008
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۳۹ ت
Mar 06, 2024
$0.0000000006
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۳۶ ت
Mar 03, 2024
$0.0000000006
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۳۶ ت
Feb 29, 2024
$0.0000000006
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۳۲ ت
Feb 26, 2024
$0.0000000005
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۳۳ ت
Feb 23, 2024
$0.0000000005
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۰۲۹ ت
Feb 20, 2024
$0.0000000005