تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Aurix از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۹۵۰.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.922222
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۸۵۳.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.899625
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۷۴۷.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.903349
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۳۰۲.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.929416
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۲۰۶.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.917501
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۴۴۱.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$0.921265
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۶۳۶.۴۳ ت
Jun 21, 2024
$0.952897
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶,۶۴۳.۰۷ ت
Jun 17, 2024
$0.965180
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۷,۶۸۷.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$0.978167
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۰۴۰.۲۱ ت
Jun 09, 2024
$0.982209
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۷۱۹.۵۶ ت
Jun 05, 2024
$1.00
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۷.۲۸ ت
Jun 01, 2024
$0.996574
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۰۶۷.۶۱ ت
May 28, 2024
$1.02
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۸,۹۵۱.۷۳ ت
May 24, 2024
$1.01
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۷۷۰.۴۱ ت
May 20, 2024
$1.02
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۳۲۶.۳۰ ت
May 16, 2024
$1.04
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲,۸۱۲.۱۲ ت
May 12, 2024
$1.03
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶,۶۷۲.۱۵ ت
May 08, 2024
$1.08
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۳۱۰.۳۱ ت
May 04, 2024
$1.13
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۵۸۲.۸۷ ت
Apr 30, 2024
$1.14
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳,۵۲۱.۷۴ ت
Apr 26, 2024
$1.15
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵,۴۲۱.۶۴ ت
Apr 22, 2024
$1.15
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۶,۲۵۷.۹۱ ت
Apr 18, 2024
$1.13
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۶,۵۴۴.۱۶ ت
Apr 14, 2024
$1.24
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۳,۷۷۷.۴۸ ت
Apr 10, 2024
$1.29
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۳,۱۰۸.۳۸ ت
Apr 06, 2024
$1.28
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۱,۸۷۰.۶۵ ت
Apr 02, 2024
$1.29
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۰,۷۶۴.۵۴ ت
Mar 29, 2024
$1.30
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۸,۴۵۶.۵۶ ت
Mar 25, 2024
$1.27
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۷,۹۹۳.۶۷ ت
Mar 21, 2024
$1.27
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷۴,۷۸۱.۵۴ ت
Mar 17, 2024
$1.25
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۶,۲۹۱.۵۴ ت
Mar 13, 2024
$1.27
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۴,۸۱۸.۸۴ ت
Mar 09, 2024
$1.25
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۷,۶۲۲.۸۸ ت
Mar 05, 2024
$1.45
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۶,۱۰۷.۵۱ ت
Mar 01, 2024
$1.45
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۵,۰۹۶.۹۵ ت
Feb 26, 2024
$1.48
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۴,۶۸۴.۹۹ ت
Feb 22, 2024
$1.48
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۳,۰۲۵.۹۹ ت
Feb 18, 2024
$1.48
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷۹,۰۴۷.۴۶ ت
Feb 14, 2024
$1.43
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷۵,۷۳۰.۶۸ ت
Feb 10, 2024
$1.38
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۰,۷۹۷.۰۵ ت
Feb 06, 2024
$1.27
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷۵,۰۹۰.۱۵ ت
Feb 02, 2024
$1.28
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۲,۰۱۱.۵۸ ت
Jan 29, 2024
$1.26
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶۷,۸۶۹.۶۱ ت
Jan 25, 2024
$1.22
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶۷,۶۵۶.۷۲ ت
Jan 21, 2024
$1.25
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶۸,۹۰۵.۵۷ ت
Jan 17, 2024
$1.29
۲۳ دی ۱۴۰۲
۶۷,۴۱۹.۱۸ ت
Jan 13, 2024
$1.28
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷۳,۳۳۶.۰۰ ت
Jan 09, 2024
$1.42
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶۹,۲۲۶.۸۵ ت
Jan 05, 2024
$1.34
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶۵,۰۷۷.۱۵ ت
Jan 01, 2024
$1.27