تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ATOM (Atomicals) از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۹۰,۲۷۲.۲۷ ت
Jul 25, 2024
$1.53
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۸۰,۰۵۸.۷۵ ت
Jul 24, 2024
$1.37
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۷۵,۹۴۵.۱۹ ت
Jul 24, 2024
$1.30
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۹,۵۳۲.۱۷ ت
Jul 23, 2024
$1.36
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۷۸,۹۵۴.۴۶ ت
Jul 23, 2024
$1.36
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۹,۴۳۷.۰۸ ت
Jul 22, 2024
$1.37
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۸۵,۰۳۷.۷۵ ت
Jul 22, 2024
$1.47
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۸۲۳.۶۸ ت
Jul 21, 2024
$1.52
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹۴,۹۴۹.۳۷ ت
Jul 21, 2024
$1.65
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹۷,۰۴۸.۳۵ ت
Jul 20, 2024
$1.69
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۱۱۷.۲۷ ت
Jul 20, 2024
$1.43
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۵۱۷.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$1.32
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۳۸۲.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$1.21
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۰۲۰.۸۲ ت
Jul 18, 2024
$1.40
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۳۷۲.۱۱ ت
Jul 18, 2024
$1.37
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۷۹۵.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$1.41
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۴۵۰.۵۱ ت
Jul 17, 2024
$1.48
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۰۹۶.۴۶ ت
Jul 16, 2024
$1.48
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۵,۴۲۴.۱۹ ت
Jul 16, 2024
$1.64
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۷۱۷.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$1.55
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۲۴۲.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$1.47
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۴۸۴.۰۱ ت
Jul 14, 2024
$1.51
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۷۴۷.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$1.47
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۴۵۶.۰۳ ت
Jul 13, 2024
$1.48
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۱۶۵.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$1.50
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۵۲۵.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$1.53
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۹۶۴.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$1.49
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹۷,۹۶۷.۱۳ ت
Jul 11, 2024
$1.67
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰,۸۹۸.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$1.71
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۰۷۰.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$1.77
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۵,۷۶۱.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$1.62
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰,۹۶۰.۲۷ ت
Jul 09, 2024
$1.70
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۰۵۸.۹۰ ت
Jul 09, 2024
$1.56
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۶۱۸.۷۷ ت
Jul 08, 2024
$1.56
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۰۳۰.۲۲ ت
Jul 08, 2024
$1.73
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۹۹۸.۵۵ ت
Jul 07, 2024
$1.76
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰۷,۹۵۳.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$1.78
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۴۳۹.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$1.78
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۹,۱۴۴.۰۱ ت
Jul 06, 2024
$1.66
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۶,۳۲۱.۰۹ ت
Jul 05, 2024
$1.55
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰۹,۲۶۸.۰۳ ت
Jul 05, 2024
$1.76
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۴۹۸.۶۲ ت
Jul 04, 2024
$1.85
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹,۶۴۳.۳۰ ت
Jul 04, 2024
$2.26
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲,۵۳۱.۰۵ ت
Jul 03, 2024
$2.31
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲,۶۱۸.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$2.47
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵,۸۴۳.۵۴ ت
Jul 02, 2024
$2.35
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷,۹۳۱.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$2.54
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴,۲۰۱.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$2.48
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴,۰۲۲.۹۸ ت
Jul 01, 2024
$2.48
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴۳,۳۲۴.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$2.30

افزودن تراکنش

ATOM (Atomicals)

ATOM

  • ATOM
  • IRT
  • USD