تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ATM از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۸۲۸ ت
Jul 23, 2024
$0.0000001
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۸۷۴ ت
Jul 22, 2024
$0.0000001
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۱۲۶ ت
Jul 22, 2024
$0.0000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۰۱۲ ت
Jul 21, 2024
$0.0000001
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۸۹۶ ت
Jul 21, 2024
$0.0000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۵۸۵۳ ت
Jul 20, 2024
$0.0000001
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۰۰۳ ت
Jul 20, 2024
$0.0000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۴۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.0000001
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۸۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.0000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۸۱۲ ت
Jul 18, 2024
$0.0000001
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۵۹۴ ت
Jul 18, 2024
$0.0000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۵۴۳ ت
Jul 17, 2024
$0.0000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۱۰۲ ت
Jul 17, 2024
$0.0000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۶۷۳۷ ت
Jul 16, 2024
$0.0000001
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۲۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.0000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۷۴۳ ت
Jul 15, 2024
$0.0000001
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۴۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.0000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۷۹۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.0000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۹۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۲۷۱ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۸۵۹ ت
Jul 13, 2024
$0.0000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۰۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۳۵۵ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۹۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۴۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۰۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۵۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۷۲۲ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۹۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.0000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۶۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.0000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۳۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۱۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۹۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۴۶۷ ت
Jul 06, 2024
$0.0000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۴۵۲ ت
Jul 06, 2024
$0.0000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۱۱۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۸۸۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.0000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۰۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.0000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۱۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.0000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.0000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۱۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.0000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۸۱۹ ت
Jul 02, 2024
$0.0000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۶۵۱ ت
Jul 02, 2024
$0.0000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۰۱۶۵ ت
Jul 01, 2024
$0.0000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۲۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.0000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۰۲۸ ت
Jun 30, 2024
$0.0000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۲۱ ت
Jun 30, 2024
$0.0000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۷۹۹ ت
Jun 29, 2024
$0.0000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۸۲۸۲ ت
Jun 29, 2024
$0.0000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۹۴۷۵ ت
Jun 28, 2024
$0.0000001

افزودن تراکنش

ATM

ATM

  • ATM
  • IRT
  • USD