تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Asva از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001903
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۳۵ ت
Jul 13, 2024
$0.002178
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۴۴ ت
Jul 10, 2024
$0.002178
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.002240
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.002278
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۷۶ ت
Jul 01, 2024
$0.002270
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۹۵ ت
Jun 28, 2024
$0.002272
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۵.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$0.002371
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰.۲۹ ت
Jun 22, 2024
$0.002532
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۱.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.002902
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۹.۵۵ ت
Jun 16, 2024
$0.003403
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۸۷.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$0.003179
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۷.۶۷ ت
Jun 10, 2024
$0.003347
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۶.۴۸ ت
Jun 07, 2024
$0.003345
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۶.۶۴ ت
Jun 04, 2024
$0.003332
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۷.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.003516
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۳.۹۸ ت
May 29, 2024
$0.003665
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۶.۱۹ ت
May 26, 2024
$0.003602
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۹۶.۷۲ ت
May 23, 2024
$0.003423
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۱.۰۰ ت
May 20, 2024
$0.003552
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۵.۱۰ ت
May 17, 2024
$0.003504
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۹.۰۲ ت
May 14, 2024
$0.003697
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۶.۵۱ ت
May 11, 2024
$0.003696
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۰.۳۸ ت
May 08, 2024
$0.003745
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۰.۲۵ ت
May 05, 2024
$0.004095
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۱.۰۴ ت
May 02, 2024
$0.003901
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۳.۲۹ ت
Apr 29, 2024
$0.004654
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۱.۵۷ ت
Apr 26, 2024
$0.004733
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۲.۳۹ ت
Apr 23, 2024
$0.004932
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۲.۲۵ ت
Apr 20, 2024
$0.004844
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۷.۹۹ ت
Apr 17, 2024
$0.004927
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۱.۷۸ ت
Apr 14, 2024
$0.005345
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۱.۰۸ ت
Apr 11, 2024
$0.005402
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۶.۶۷ ت
Apr 08, 2024
$0.006208
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۷.۴۷ ت
Apr 05, 2024
$0.006438
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۲.۴۹ ت
Apr 02, 2024
$0.006382
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۹.۶۷ ت
Mar 30, 2024
$0.006444
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۱.۱۰ ت
Mar 27, 2024
$0.004566
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۵.۶۳ ت
Mar 24, 2024
$0.004767
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۲.۰۲ ت
Mar 21, 2024
$0.004763
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۲.۹۳ ت
Mar 18, 2024
$0.004855
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۵.۱۳ ت
Mar 15, 2024
$0.006078
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۶.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$0.005983
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸.۳۰ ت
Mar 09, 2024
$0.005827
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۱.۶۳ ت
Mar 06, 2024
$0.006063
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۵.۴۰ ت
Mar 03, 2024
$0.006332
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۷.۷۸ ت
Feb 29, 2024
$0.006638
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۶۶.۴۹ ت
Feb 26, 2024
$0.006390
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۱۵.۸۱ ت
Feb 23, 2024
$0.007249
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۸.۶۸ ت
Feb 20, 2024
$0.006190