تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AstraAI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۲۱۳.۷۹ ت
Jul 19, 2024
$0.937103
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۳۷۷.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.940919
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۶۸۰.۴۰ ت
Jul 18, 2024
$0.927555
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۳۲۲.۱۰ ت
Jul 17, 2024
$0.973588
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۵۹۱.۹۵ ت
Jul 17, 2024
$0.975252
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۶۶۰.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.976543
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۹۳۸.۶۷ ت
Jul 16, 2024
$0.965158
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۳۵۱.۹۴ ت
Jul 15, 2024
$0.932184
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۳۱۵.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.911381
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۴۶۵.۳۹ ت
Jul 14, 2024
$0.898457
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۸۹۲.۹۴ ت
Jul 14, 2024
$0.875909
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹,۷۴۴.۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.856255
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۸,۹۰۴.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.836479
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۰۲۸.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$0.850510
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۶۲۶.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.895061
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲,۵۵۰.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.896431
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۴۷۸.۳۸ ت
Jul 11, 2024
$0.910642
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۶۱۹.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.924331
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۲۴۷.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.936969
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۹۱۶.۶۰ ت
Jul 09, 2024
$0.943811
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۲۹۸.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$0.844303
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱,۸۵۵.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.868327
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰,۸۰۳.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.849145
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۵,۱۴۵.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.917580
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۰۱۵.۰۱ ت
Jul 07, 2024
$0.924256
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۴,۰۲۳.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.890161
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۳۰۸.۷۵ ت
Jul 06, 2024
$0.893325
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۳,۰۶۰.۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.856692
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶,۷۵۰.۸۳ ت
Jul 05, 2024
$0.916918
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۵۳۳.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$1.01
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۶۴۳.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$1.04
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۸۵۳.۴۳ ت
Jul 03, 2024
$1.10
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۳۰۸.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$1.14
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۴۴۴.۲۸ ت
Jul 02, 2024
$1.13
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۵۵۴.۲۹ ت
Jul 02, 2024
$1.15
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۱۲۱.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$1.05
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۴۹۶.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.975981
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۶۵۵.۱۱ ت
Jun 30, 2024
$1.03
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۱۴۵.۸۰ ت
Jun 30, 2024
$1.08
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۱۶۲.۵۶ ت
Jun 29, 2024
$1.10
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۳۶۹.۷۷ ت
Jun 29, 2024
$1.09
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۴۸۱.۹۴ ت
Jun 28, 2024
$1.14
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۴۴۸.۰۳ ت
Jun 28, 2024
$1.19
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۵۳۸.۷۹ ت
Jun 27, 2024
$1.21
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۰۶۹.۳۰ ت
Jun 27, 2024
$1.19
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۰۴۶.۳۱ ت
Jun 26, 2024
$1.19
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۱۷۵.۸۰ ت
Jun 26, 2024
$1.19
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۴۴.۳۰ ت
Jun 25, 2024
$1.00
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۹۹.۰۰ ت
Jun 25, 2024
$1.00
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۹۱۲.۳۹ ت
Jun 24, 2024
$1.09