تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Aston Martin Cognizant Fan Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۷۲۶.۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.548396
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۳۳۶.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.540667
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۹۲۲.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.597325
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۱۷.۳۹ ت
Jul 10, 2024
$0.498904
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۶۰۹.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.472055
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۸۰۷.۷۶ ت
Jul 04, 2024
$0.498943
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۱۴۹.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$0.518657
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۸۹۴.۹۵ ت
Jun 28, 2024
$0.518014
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۱۷۱.۶۲ ت
Jun 25, 2024
$0.508799
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۴۴۳.۰۸ ت
Jun 22, 2024
$0.529808
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۰۱۵.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.506836
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۵۹۶.۲۱ ت
Jun 16, 2024
$0.555903
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۸۱۲.۶۴ ت
Jun 13, 2024
$0.556382
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۳۱۰.۶۹ ت
Jun 10, 2024
$0.564081
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۰۹۵.۳۱ ت
Jun 07, 2024
$0.597519
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۹۷۳.۱۲ ت
Jun 04, 2024
$0.592659
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۴۸۲.۲۷ ت
Jun 01, 2024
$0.602527
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۴۲۴.۴۹ ت
May 29, 2024
$0.675238
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۷۱۳.۵۷ ت
May 26, 2024
$0.589094
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۴۱۷.۱۰ ت
May 23, 2024
$0.581510
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۲۰۵.۵۴ ت
May 20, 2024
$0.575889
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۶۹۴.۲۷ ت
May 17, 2024
$0.558609
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۶۶۴.۲۱ ت
May 14, 2024
$0.568359
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۹۰۸.۰۵ ت
May 11, 2024
$0.585990
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶,۴۲۲.۷۰ ت
May 08, 2024
$0.592109
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶,۲۳۴.۵۷ ت
May 05, 2024
$0.593027
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵,۵۵۶.۸۴ ت
May 02, 2024
$0.575502
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶,۷۵۳.۳۸ ت
Apr 29, 2024
$0.603855
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۹۱۶.۸۲ ت
Apr 26, 2024
$0.626470
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۵۴۷.۰۹ ت
Apr 23, 2024
$0.635660
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۵۹۲.۰۶ ت
Apr 20, 2024
$0.625247
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۸۴۸.۸۰ ت
Apr 17, 2024
$0.628728
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۲۰۱.۳۴ ت
Apr 14, 2024
$0.592450
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۹,۸۹۹.۱۶ ت
Apr 11, 2024
$0.767779
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۹,۱۱۱.۶۱ ت
Apr 08, 2024
$0.768708
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۸۴۷.۰۸ ت
Apr 05, 2024
$0.737879
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۴۰۲.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.688300
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۲۱۶.۲۳ ت
Mar 30, 2024
$0.696805
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۳۲۶.۰۸ ت
Mar 27, 2024
$0.703888
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۷۱۰.۰۴ ت
Mar 24, 2024
$0.704841
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۷۶۹.۳۸ ت
Mar 21, 2024
$0.681381
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۲۵۹.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$0.717054
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۹,۰۸۶.۱۷ ت
Mar 15, 2024
$0.817190
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۵۹۸.۸۰ ت
Mar 12, 2024
$0.714289
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳,۲۴۷.۲۷ ت
Mar 09, 2024
$0.723591
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۵۵۰.۶۹ ت
Mar 06, 2024
$0.713470
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۵۴۰.۷۶ ت
Mar 03, 2024
$0.785113
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۲۵۳.۱۵ ت
Feb 29, 2024
$0.774643
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۶,۷۱۳.۰۶ ت
Feb 26, 2024
$0.814561
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۳۸۴.۱۰ ت
Feb 23, 2024
$0.791222