تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت اسمبل پروتکل از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۶.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$0.019637
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۳۰ ت
Jul 15, 2024
$0.018339
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۴.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.018123
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۰.۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.018990
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۷.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.023316
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۴.۶۰ ت
Jun 29, 2024
$0.024560
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۸۰.۸۷ ت
Jun 25, 2024
$0.024173
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۷.۴۶ ت
Jun 21, 2024
$0.028558
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۸۴.۴۶ ت
Jun 17, 2024
$0.030406
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۴۴.۹۴ ت
Jun 13, 2024
$0.031283
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۸.۹۹ ت
Jun 09, 2024
$0.032305
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۲۲.۷۵ ت
Jun 05, 2024
$0.034652
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۸۷.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.037145
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۵۷.۳۹ ت
May 28, 2024
$0.039105
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۸۵۸.۶۰ ت
May 24, 2024
$0.031925
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۳۰.۷۷ ت
May 20, 2024
$0.030823
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۸۶۴.۰۰ ت
May 16, 2024
$0.031729
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۲۵.۳۳ ت
May 12, 2024
$0.031657
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۹۱.۹۷ ت
May 08, 2024
$0.034008
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۲۶.۳۹ ت
May 04, 2024
$0.034461
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۶۳.۱۳ ت
Apr 30, 2024
$0.033520
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۹۱.۸۵ ت
Apr 26, 2024
$0.034399
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۳۹.۸۵ ت
Apr 22, 2024
$0.034314
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۹۵.۹۲ ت
Apr 18, 2024
$0.032735
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۲۸.۹۹ ت
Apr 14, 2024
$0.030613
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۶۳.۳۷ ت
Apr 10, 2024
$0.033315
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۸۹.۳۶ ت
Apr 06, 2024
$0.033740
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۲۲.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$0.035243
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۹۵.۴۰ ت
Mar 29, 2024
$0.037143
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۲۵۵.۰۶ ت
Mar 25, 2024
$0.036529
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۵۳.۳۶ ت
Mar 21, 2024
$0.035127
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۳۷.۷۲ ت
Mar 17, 2024
$0.037432
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۴۶.۹۳ ت
Mar 13, 2024
$0.044340
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۷۱.۴۶ ت
Mar 09, 2024
$0.038005
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۶۲.۲۲ ت
Mar 05, 2024
$0.037504
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۷۲.۳۱ ت
Mar 01, 2024
$0.036694
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۱۶.۵۵ ت
Feb 26, 2024
$0.059576
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۸۸.۷۹ ت
Feb 22, 2024
$0.047194
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳,۲۹۵.۲۴ ت
Feb 18, 2024
$0.058845
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳,۸۹۱.۷۵ ت
Feb 14, 2024
$0.070560
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷,۳۶۸.۰۷ ت
Feb 10, 2024
$0.134295
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸,۰۶۳.۰۵ ت
Feb 06, 2024
$0.145699
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷,۰۶۵.۹۸ ت
Feb 02, 2024
$0.121310
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵,۴۴۷.۷۰ ت
Jan 29, 2024
$0.095732
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۷۳۹.۳۰ ت
Jan 25, 2024
$0.085358
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳,۷۲۲.۱۲ ت
Jan 21, 2024
$0.069172
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳,۴۱۸.۱۳ ت
Jan 17, 2024
$0.064009
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳,۲۰۱.۵۴ ت
Jan 13, 2024
$0.061019
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۸۵۵.۲۵ ت
Jan 09, 2024
$0.055497
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۸۵۱.۱۳ ت
Jan 05, 2024
$0.055294

افزودن تراکنش

Assemble AI

ASM

  • ASM
  • IRT
  • USD