تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Asia Coin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۹۶.۷۸ ت
Jul 16, 2024
$0.136250
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۰۳۱.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.137367
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۱۲.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.130806
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۲۲.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.150618
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۸۸.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.139086
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۸۸.۶۸ ت
Jul 01, 2024
$0.135332
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۳۲۲.۲۲ ت
Jun 28, 2024
$0.135163
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۵۷.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.128269
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۵۱.۳۰ ت
Jun 22, 2024
$0.127237
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۰۷۳.۴۶ ت
Jun 19, 2024
$0.119439
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۱۵۸.۴۹ ت
Jun 16, 2024
$0.292624
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۶۲۲.۷۹ ت
Jun 13, 2024
$0.247951
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۲۲.۲۶ ت
Jun 10, 2024
$0.157862
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۴۳.۲۳ ت
Jun 07, 2024
$0.159085
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹,۳۹۸.۶۲ ت
Jun 04, 2024
$0.159270
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸,۹۷۸.۷۲ ت
Jun 01, 2024
$0.152468
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹,۱۶۵.۷۸ ت
May 29, 2024
$0.156986
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۳۳۸.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.145698
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۷,۹۰۱.۷۱ ت
May 23, 2024
$0.137502
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۱۵.۲۹ ت
May 20, 2024
$0.126528
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۴۱۲.۷۴ ت
May 17, 2024
$0.126652
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۳۴۲.۱۰ ت
May 14, 2024
$0.242140
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۴۷.۴۳ ت
May 11, 2024
$0.124800
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۶۳۵.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.124133
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۴۵.۵۰ ت
May 05, 2024
$0.123492
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۵۹۸.۵۷ ت
May 02, 2024
$0.155357
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۵۱۷.۰۴ ت
Apr 29, 2024
$0.123504
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۷۸۵.۵۲ ت
Apr 26, 2024
$0.122189
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۰۴۵.۵۶ ت
Apr 23, 2024
$0.123095
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۱۸۳.۲۱ ت
Apr 20, 2024
$0.123017
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۰۴۶.۴۵ ت
Apr 17, 2024
$0.165959
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸,۵۴۵.۷۶ ت
Apr 14, 2024
$0.122882
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۸,۴۱۲.۱۹ ت
Apr 11, 2024
$0.129435
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۲۷۷.۵۱ ت
Apr 08, 2024
$0.129561
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۸,۳۶۷.۶۹ ت
Apr 05, 2024
$0.129043
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸,۳۰۲.۹۲ ت
Apr 02, 2024
$0.131727
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۸,۵۶۰.۹۳ ت
Mar 30, 2024
$0.138033
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۸,۲۰۷.۸۴ ت
Mar 27, 2024
$0.133347
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۸,۱۲۲.۴۶ ت
Mar 24, 2024
$0.130977
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۷۱.۱۹ ت
Mar 21, 2024
$0.126771
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۸,۲۶۶.۱۵ ت
Mar 18, 2024
$0.137015
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۹۳۵.۳۰ ت
Mar 15, 2024
$0.148755
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۸,۸۷۸.۶۷ ت
Mar 12, 2024
$0.148876
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸,۶۵۱.۴۹ ت
Mar 09, 2024
$0.144752
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸,۱۵۷.۸۳ ت
Mar 06, 2024
$0.136786
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۹۲۳.۵۷ ت
Mar 03, 2024
$0.167404
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۲۰۵.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.174694
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹,۷۵۷.۸۰ ت
Feb 26, 2024
$0.170152
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹,۸۰۵.۸۸ ت
Feb 23, 2024
$0.170954
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹,۲۴۲.۶۸ ت
Feb 20, 2024
$0.164099