تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Artery Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۰۷ ت
Jul 19, 2024
$0.001124
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۹۶ ت
Jul 16, 2024
$0.001224
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۳۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001972
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001310
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.001031
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۴۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000801
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000871
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000959
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000844
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۸۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000755
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۰.۶۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001023
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۵۸ ت
Jun 16, 2024
$0.001067
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001039
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۹۳ ت
Jun 10, 2024
$0.001014
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۵.۷۹ ت
Jun 07, 2024
$0.001290
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۲۶ ت
Jun 04, 2024
$0.001512
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.001485
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۷.۳۴ ت
May 29, 2024
$0.001324
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۵.۵۴ ت
May 26, 2024
$0.001494
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۴.۷۷ ت
May 23, 2024
$0.001649
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۲۸ ت
May 20, 2024
$0.001671
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۷۱ ت
May 17, 2024
$0.001601
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۴.۷۶ ت
May 14, 2024
$0.001768
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۸.۹۹ ت
May 11, 2024
$0.001778
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۰۸ ت
May 08, 2024
$0.001870
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۷.۷۵ ت
May 05, 2024
$0.001927
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۰.۰۱ ت
May 02, 2024
$0.001942
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۹۰ ت
Apr 29, 2024
$0.002101
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۴.۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.002116
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۵.۳۰ ت
Apr 23, 2024
$0.002223
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۶.۸۸ ت
Apr 20, 2024
$0.002208
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۰.۲۴ ت
Apr 17, 2024
$0.001956
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵.۳۸ ت
Apr 14, 2024
$0.002090
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۰.۷۰ ت
Apr 11, 2024
$0.002318
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۱۲ ت
Apr 08, 2024
$0.002114
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۴.۱۹ ت
Apr 05, 2024
$0.002069
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۰.۰۹ ت
Apr 02, 2024
$0.002063
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹.۸۶ ت
Mar 30, 2024
$0.002255
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵.۷۴ ت
Mar 27, 2024
$0.002367
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۶.۷۱ ت
Mar 24, 2024
$0.002043
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۳۶ ت
Mar 21, 2024
$0.002208
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۷.۵۸ ت
Mar 18, 2024
$0.002280
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۱.۷۰ ت
Mar 15, 2024
$0.002026
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۳.۱۸ ت
Mar 12, 2024
$0.002568
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۹.۰۲ ت
Mar 09, 2024
$0.002828
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۶.۳۲ ت
Mar 06, 2024
$0.002956
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۳.۳۳ ت
Mar 03, 2024
$0.002924
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۴.۰۲ ت
Feb 29, 2024
$0.002807
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۳.۵۵ ت
Feb 26, 2024
$0.002851
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۶.۰۱ ت
Feb 23, 2024
$0.002894