تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آرخام از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۷۹۵.۸۲ ت
Jul 20, 2024
$1.64
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۲,۵۱۰.۸۵ ت
Jul 19, 2024
$1.59
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷,۲۷۲.۹۵ ت
Jul 18, 2024
$1.68
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۵۰۷.۸۲ ت
Jul 17, 2024
$1.61
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۴,۶۶۲.۷۲ ت
Jul 16, 2024
$1.63
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۳,۱۲۰.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$1.42
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۶۸۱.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$1.37
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۰۹۸.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$1.33
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۰۹۱.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$1.36
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۰۱۷.۳۶ ت
Jul 11, 2024
$1.46
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۲۶۴.۱۵ ت
Jul 10, 2024
$1.42
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۹۳۴.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$1.39
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۹۷۲.۸۲ ت
Jul 08, 2024
$1.33
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۱,۹۹۳.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$1.51
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۵۰۸.۷۵ ت
Jul 06, 2024
$1.38
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۸۴۴.۴۳ ت
Jul 05, 2024
$1.46
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۷,۸۸۷.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$1.58
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۶۵۴.۰۸ ت
Jul 03, 2024
$1.69
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۷,۲۲۷.۱۹ ت
Jul 02, 2024
$1.56
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۹۲۴.۰۰ ت
Jul 01, 2024
$1.78
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۶۲۳.۴۰ ت
Jun 30, 2024
$1.75
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۹۲۹.۵۵ ت
Jun 29, 2024
$1.82
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۴۶۷.۲۷ ت
Jun 28, 2024
$1.87
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱,۱۸۹.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$1.98
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲۰,۶۷۴.۸۱ ت
Jun 26, 2024
$2.00
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸,۸۸۰.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$1.94
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۸۳۹.۸۹ ت
Jun 24, 2024
$1.76
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱۰,۳۴۰.۷۱ ت
Jun 23, 2024
$1.86
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۴,۰۶۳.۱۸ ت
Jun 22, 2024
$1.92
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۸,۶۳۷.۷۴ ت
Jun 21, 2024
$1.82
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۸,۰۹۱.۷۵ ت
Jun 20, 2024
$1.66
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۴,۴۷۰.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$1.59
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۹۹,۸۵۶.۶۱ ت
Jun 18, 2024
$1.69
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۱,۳۰۲.۷۴ ت
Jun 17, 2024
$1.89
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۳۳۷.۳۵ ت
Jun 16, 2024
$1.86
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۰,۷۲۹.۹۰ ت
Jun 15, 2024
$1.87
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱۸,۵۶۹.۳۸ ت
Jun 14, 2024
$2.00
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲,۶۰۲.۱۶ ت
Jun 13, 2024
$2.24
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۰,۰۶۳.۲۷ ت
Jun 12, 2024
$2.03
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۵,۹۳۶.۸۵ ت
Jun 11, 2024
$2.12
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۵,۲۱۳.۱۱ ت
Jun 10, 2024
$2.28
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۳,۴۲۰.۵۸ ت
Jun 09, 2024
$2.25
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۲,۱۰۸.۲۶ ت
Jun 08, 2024
$2.40
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۶,۲۰۰.۱۱ ت
Jun 07, 2024
$2.65
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۷,۶۵۸.۷۱ ت
Jun 06, 2024
$2.68
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۷,۵۳۶.۷۹ ت
Jun 05, 2024
$2.69
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۴,۷۷۵.۹۹ ت
Jun 04, 2024
$2.45
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۶,۷۹۳.۸۳ ت
Jun 03, 2024
$2.48
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۷,۶۹۸.۶۲ ت
Jun 02, 2024
$2.53
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۳,۵۷۰.۶۶ ت
Jun 01, 2024
$2.60