تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Arix از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۴۵۱.۲۸ ت
Jul 16, 2024
$1.04
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۰۵۱.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$1.01
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۳۰۹.۸۰ ت
Jul 10, 2024
$1.07
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۹۱۴.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$1.07
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۸۶۸.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$1.19
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۶۹۳.۵۹ ت
Jul 01, 2024
$1.20
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۰۴۸.۲۶ ت
Jun 28, 2024
$1.20
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۵۸۹.۹۵ ت
Jun 25, 2024
$1.20
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۴۸۰.۴۰ ت
Jun 22, 2024
$1.22
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۲,۳۰۵.۷۷ ت
Jun 19, 2024
$1.22
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۳,۹۷۶.۱۵ ت
Jun 16, 2024
$1.26
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۲,۰۳۴.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$1.39
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۴,۹۱۱.۵۶ ت
Jun 10, 2024
$1.43
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۳۳۴.۴۶ ت
Jun 07, 2024
$1.46
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۷,۵۰۷.۸۵ ت
Jun 04, 2024
$1.48
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۵,۴۳۶.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$1.45
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۴۷۳.۷۷ ت
May 29, 2024
$1.48
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۷,۳۳۳.۸۷ ت
May 26, 2024
$1.52
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۹,۹۰۷.۱۱ ت
May 23, 2024
$1.56
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸,۷۴۲.۸۱ ت
May 20, 2024
$1.49
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷,۷۱۷.۳۰ ت
May 17, 2024
$1.49
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹,۰۶۳.۶۳ ت
May 14, 2024
$1.33
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲,۵۲۰.۳۱ ت
May 11, 2024
$1.34
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳,۱۲۳.۲۸ ت
May 08, 2024
$1.35
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱,۳۹۸.۴۰ ت
May 05, 2024
$1.49
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴,۸۹۸.۴۵ ت
May 02, 2024
$1.37
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲,۰۵۱.۰۶ ت
Apr 29, 2024
$1.51
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۴۷۵.۲۹ ت
Apr 26, 2024
$0.949123
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۴۵۳.۹۲ ت
Apr 23, 2024
$0.726033
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۷۳۰.۷۶ ت
Apr 20, 2024
$0.341708
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۰۳۰.۵۸ ت
Apr 17, 2024
$0.195769
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۶۱۷.۵۹ ت
Apr 14, 2024
$0.238950
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۳۷۶.۴۳ ت
Apr 11, 2024
$0.236591
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵,۸۳۶.۳۴ ت
Apr 08, 2024
$0.247874
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۵۹۴.۷۰ ت
Apr 05, 2024
$0.255917
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۹۲۳.۱۱ ت
Apr 02, 2024
$0.204940
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۷۶۳.۹۵ ت
Mar 30, 2024
$0.286420
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۹,۱۷۶.۷۴ ت
Mar 27, 2024
$0.311551
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۳۷۲.۸۸ ت
Mar 24, 2024
$0.280144
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۷۶۴.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.306103
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۹۰۰.۸۱ ت
Mar 18, 2024
$0.296715
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۱۳۷.۸۳ ت
Mar 15, 2024
$0.301960
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۷۷۸.۲۰ ت
Mar 12, 2024
$0.298101
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۸۳۵.۰۳ ت
Mar 09, 2024
$0.298406
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۱۰۱.۴۰ ت
Mar 06, 2024
$0.286748
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۴۷۱.۵۳ ت
Mar 03, 2024
$0.311603
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۸,۲۵۶.۵۳ ت
Feb 29, 2024
$0.312515
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۲۵۹.۱۷ ت
Feb 26, 2024
$0.300957
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۰۸۱.۴۷ ت
Feb 23, 2024
$0.297796
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷,۱۰۶.۰۶ ت
Feb 20, 2024
$0.303710