تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ای آی دوج از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۸ ت
Jul 25, 2024
$0.0000000003
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 23, 2024
$0.0000000003
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۸ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000003
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000003
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۵ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۵ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000003
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jun 27, 2024
$0.0000000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000003
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jun 23, 2024
$0.0000000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jun 21, 2024
$0.0000000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۸ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000003
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
Jun 17, 2024
$0.0000000003
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۱ ت
Jun 15, 2024
$0.0000000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.0000000004
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۵ ت
Jun 11, 2024
$0.0000000004
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۵ ت
Jun 09, 2024
$0.0000000004
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۱ ت
Jun 07, 2024
$0.0000000005
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۹ ت
Jun 05, 2024
$0.0000000005
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۹ ت
Jun 03, 2024
$0.0000000004
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۱ ت
Jun 01, 2024
$0.0000000005
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۲ ت
May 30, 2024
$0.0000000005
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۴ ت
May 28, 2024
$0.0000000005
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۴ ت
May 26, 2024
$0.0000000006
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۹ ت
May 24, 2024
$0.0000000005
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۶ ت
May 22, 2024
$0.0000000004
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۴ ت
May 20, 2024
$0.0000000004
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۵ ت
May 18, 2024
$0.0000000004
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۷ ت
May 16, 2024
$0.0000000004
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
May 14, 2024
$0.0000000003
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
May 12, 2024
$0.0000000003
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۴ ت
May 10, 2024
$0.0000000003
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
May 08, 2024
$0.0000000003
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۵ ت
May 06, 2024
$0.0000000004
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۴ ت
May 04, 2024
$0.0000000004
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
May 02, 2024
$0.0000000003
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۴ ت
Apr 30, 2024
$0.0000000004
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۵ ت
Apr 28, 2024
$0.0000000004
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۷ ت
Apr 26, 2024
$0.0000000004
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۱ ت
Apr 24, 2024
$0.0000000004
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۰ ت
Apr 22, 2024
$0.0000000004
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۸ ت
Apr 20, 2024
$0.0000000004
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۶ ت
Apr 18, 2024
$0.0000000003

افزودن تراکنش

ArbDoge AI

AIDOGE

  • AIDOGE
  • IRT
  • USD