تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت APYSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴۷.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.005939
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸۹.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.004929
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.004889
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵۰.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.005692
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷۰.۱۹ ت
Jun 29, 2024
$0.006043
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷۳.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.006095
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۱.۰۹ ت
Jun 21, 2024
$0.006243
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۴۳.۶۸ ت
Jun 17, 2024
$0.007560
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۳۴.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.009066
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۰.۹۴ ت
Jun 09, 2024
$0.008139
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۷۳.۹۸ ت
Jun 05, 2024
$0.008119
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۶.۷۹ ت
Jun 01, 2024
$0.008266
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۶۱.۴۹ ت
May 28, 2024
$0.007994
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۵۹.۶۳ ت
May 24, 2024
$0.007895
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۲.۹۸ ت
May 20, 2024
$0.007963
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۷.۱۰ ت
May 16, 2024
$0.008121
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷۵.۳۵ ت
May 12, 2024
$0.007815
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۸.۹۳ ت
May 08, 2024
$0.008110
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۱.۶۱ ت
May 04, 2024
$0.007805
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۸.۳۷ ت
Apr 30, 2024
$0.007934
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۵.۶۹ ت
Apr 26, 2024
$0.008093
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۰۹.۶۵ ت
Apr 22, 2024
$0.007807
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۱.۹۴ ت
Apr 18, 2024
$0.007780
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۲.۱۵ ت
Apr 14, 2024
$0.008370
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۹.۶۰ ت
Apr 10, 2024
$0.009079
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۵۵.۹۳ ت
Apr 06, 2024
$0.008567
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۰.۹۰ ت
Apr 02, 2024
$0.009053
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۸۶.۵۳ ت
Mar 29, 2024
$0.009497
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۷۹.۵۲ ت
Mar 25, 2024
$0.009387
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۹.۳۸ ت
Mar 21, 2024
$0.008798
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۳۳.۷۷ ت
Mar 17, 2024
$0.008928
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۲۸.۷۵ ت
Mar 13, 2024
$0.008857
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۲.۳۴ ت
Mar 09, 2024
$0.008405
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۶.۴۸ ت
Mar 05, 2024
$0.007236
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۷.۸۸ ت
Mar 01, 2024
$0.007396
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۱.۸۵ ت
Feb 26, 2024
$0.006833
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۸.۷۰ ت
Feb 22, 2024
$0.007173
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۱۳.۱۸ ت
Feb 18, 2024
$0.007378
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۷.۰۷ ت
Feb 14, 2024
$0.007380
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۳۴.۲۳ ت
Feb 10, 2024
$0.006091
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۸۲.۳۲ ت
Feb 06, 2024
$0.006908
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۸۵.۱۴ ت
Feb 02, 2024
$0.006612
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۲.۹۹ ت
Jan 29, 2024
$0.007608
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۰۷.۰۰ ت
Jan 25, 2024
$0.007330
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۹۰.۰۱ ت
Jan 21, 2024
$0.007248
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۴۳.۲۰ ت
Jan 17, 2024
$0.008299
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴۵۵.۶۰ ت
Jan 13, 2024
$0.008683
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴۲۷.۸۷ ت
Jan 09, 2024
$0.008316
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۷۶.۰۸ ت
Jan 05, 2024
$0.009233
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴۹۸.۳۹ ت
Jan 01, 2024
$0.009735