تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آلت لیر از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۹,۱۸۴.۴۵ ت
Jul 22, 2024
$0.159837
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۷۱.۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.157692
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۳۵.۳۸ ت
Jul 21, 2024
$0.161005
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۵۲.۴۳ ت
Jul 20, 2024
$0.163003
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹,۵۱۸.۹۰ ت
Jul 20, 2024
$0.166484
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۵۹.۹۹ ت
Jul 19, 2024
$0.149618
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۲۳.۸۰ ت
Jul 19, 2024
$0.154250
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۶۷.۸۸ ت
Jul 18, 2024
$0.153444
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۴۴.۵۴ ت
Jul 18, 2024
$0.156282
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۴۳.۲۴ ت
Jul 17, 2024
$0.156322
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۰۵.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.153476
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۲۱۱.۲۴ ت
Jul 16, 2024
$0.141521
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۵۰.۶۶ ت
Jul 16, 2024
$0.147532
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۷۵.۷۶ ت
Jul 15, 2024
$0.129931
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۷۶.۶۲ ت
Jul 15, 2024
$0.126096
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۰۵.۰۶ ت
Jul 14, 2024
$0.123385
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۵۵.۷۳ ت
Jul 14, 2024
$0.126598
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۱۷.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.127681
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۳۰.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.128799
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۲۸.۰۹ ت
Jul 12, 2024
$0.122880
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۵۰.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.125022
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۰۰.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.131351
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۱۹.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.133095
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۲۲.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.132376
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۴۸.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.133113
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۴۴.۱۰ ت
Jul 09, 2024
$0.130712
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۷۵.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.130518
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۶۶.۳۸ ت
Jul 08, 2024
$0.136746
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۷۹.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.121673
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۷۵۵.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.129043
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۷۱.۸۸ ت
Jul 07, 2024
$0.126587
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۴.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$0.120357
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۸۵.۰۳ ت
Jul 06, 2024
$0.117052
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷,۶۰۲.۷۰ ت
Jul 05, 2024
$0.122749
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸,۱۰۹.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.131030
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۲۸.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.151041
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۱۶.۰۳ ت
Jul 04, 2024
$0.147637
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۵۴.۵۵ ت
Jul 03, 2024
$0.148527
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۳۸۰.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$0.152144
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۷۶.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.161201
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۰۶.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.169307
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۲۱.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.168250
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۴۲.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.168474
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۱۵.۴۷ ت
Jun 30, 2024
$0.165715
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۳۹۷.۳۷ ت
Jun 30, 2024
$0.168209
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۴.۶۹ ت
Jun 29, 2024
$0.175530
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۲۲.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.173393
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۳۱۳.۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.183894
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۵۱.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.185982
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۴۷.۴۹ ت
Jun 27, 2024
$0.185834

افزودن تراکنش

Altlayer

ALT

  • ALT
  • IRT
  • USD