تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Altbet از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۲۹.۴۶ ت
Jul 23, 2024
$0.002230
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۲.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.002110
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۷.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.002005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱.۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.001905
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001922
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.002046
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۹۳ ت
Jun 29, 2024
$0.001990
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۱.۹۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001990
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲۷.۱۷ ت
Jun 21, 2024
$0.002139
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹.۰۳ ت
Jun 17, 2024
$0.002198
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲.۷۸ ت
Jun 13, 2024
$0.002251
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۵.۱۴ ت
Jun 09, 2024
$0.002286
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۵.۹۹ ت
Jun 05, 2024
$0.002329
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۱.۱۸ ت
Jun 01, 2024
$0.002227
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۲.۱۸ ت
May 28, 2024
$0.002289
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۰.۴۹ ت
May 24, 2024
$0.002241
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.002187
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۴۰ ت
May 16, 2024
$0.002185
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲.۰۰ ت
May 12, 2024
$0.002006
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۶.۶۳ ت
May 08, 2024
$0.002058
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۰۵ ت
May 04, 2024
$0.002075
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۹.۶۵ ت
Apr 30, 2024
$0.002106
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۵.۶۶ ت
Apr 26, 2024
$0.002129
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳۹.۹۰ ت
Apr 22, 2024
$0.002143
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۵.۶۰ ت
Apr 18, 2024
$0.002021
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۷.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.002114
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۸.۱۸ ت
Apr 10, 2024
$0.002281
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵.۳۴ ت
Apr 06, 2024
$0.002239
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵.۰۹ ت
Apr 02, 2024
$0.002300
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۴.۲۹ ت
Mar 29, 2024
$0.002334
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۶.۹۷ ت
Mar 25, 2024
$0.002218
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۷.۳۲ ت
Mar 21, 2024
$0.002240
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۸.۸۸ ت
Mar 17, 2024
$0.002155
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۰.۷۹ ت
Mar 13, 2024
$0.002358
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۴.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.002256
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۶.۰۷ ت
Mar 05, 2024
$0.002255
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۷۸ ت
Mar 01, 2024
$0.002023
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۷.۸۷ ت
Feb 26, 2024
$0.001706
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۷.۴۷ ت
Feb 22, 2024
$0.001710
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۵.۴۷ ت
Feb 18, 2024
$0.001705
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۰.۵۶ ت
Feb 14, 2024
$0.001642
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۵.۳۷ ت
Feb 10, 2024
$0.001556
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۷.۸۹ ت
Feb 06, 2024
$0.001407
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸۲.۷۸ ت
Feb 02, 2024
$0.001421
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷۸.۹۲ ت
Jan 29, 2024
$0.001386
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۲.۳۲ ت
Jan 25, 2024
$0.001482
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۲.۹۶ ت
Jan 21, 2024
$0.001541
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸۵.۲۳ ت
Jan 17, 2024
$0.001596
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۳.۲۱ ت
Jan 13, 2024
$0.001586
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۹.۳۹ ت
Jan 09, 2024
$0.001737

افزودن تراکنش

Altbet

ABET

  • ABET
  • IRT
  • USD