تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Alongside Crypto Market Index از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

2.28%
$174.35
۱۰,۱۴۰,۷۲۲ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۹۷ تومان
معاملات روزانه $2,747
ارزش بازار $0
سکه در گردش 29,535 AMKT
ارزش بازار رقیق شده $0
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۲۳,۸۵۹.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$171.45
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۱۱۷,۸۰۰.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$172.21
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۹۰۲,۶۷۶.۴۵ ت
Jul 09, 2024
$166.22
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۵,۶۶۴.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$171.69
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۹۳,۵۰۱.۴۷ ت
Jul 05, 2024
$172.77
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۲۸,۱۳۴.۴۲ ت
Jul 03, 2024
$185.35
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۴۹,۱۵۴.۱۳ ت
Jul 01, 2024
$187.93
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۲۸,۷۶۲.۹۸ ت
Jun 29, 2024
$180.03
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۰۹۴,۹۴۹.۱۷ ت
Jun 27, 2024
$182.12
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۳۶,۴۸۹.۶۳ ت
Jun 25, 2024
$186.67
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۵۴,۴۷۲.۲۰ ت
Jun 23, 2024
$178.18
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۱۶۹,۲۰۳.۱۶ ت
Jun 21, 2024
$187.91
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۲۱۹,۹۸۹.۷۵ ت
Jun 19, 2024
$189.45
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۳,۶۳۰.۷۹ ت
Jun 17, 2024
$199.25
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۳۸,۸۹۰.۶۸ ت
Jun 15, 2024
$201.74
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۲,۲۸۶.۶۲ ت
Jun 13, 2024
$198.25
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۳۹۷,۷۶۷.۴۳ ت
Jun 11, 2024
$208.97
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۴۴,۸۳۸.۷۳ ت
Jun 09, 2024
$205.52
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۳۸۴,۳۹۶.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$210.85
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۳۳۲,۷۵۰.۷۰ ت
Jun 05, 2024
$211.27
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۳۳۷,۳۴۸.۵۴ ت
Jun 03, 2024
$208.57
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۹۱۱,۰۷۲.۹۷ ت
Jun 01, 2024
$202.26
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۲۸۰,۹۲۹.۹۹ ت
May 30, 2024
$209.77
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۱۷,۲۹۶.۳۳ ت
May 28, 2024
$209.91
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۷۴,۹۲۶.۲۴ ت
May 26, 2024
$212.73
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۹۵۸,۹۰۸.۴۳ ت
May 24, 2024
$222.59
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۶۷۷,۳۱۱.۶۵ ت
May 22, 2024
$222.25
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۴۵,۲۷۷.۱۹ ت
May 20, 2024
$202.79
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۹۰۶,۱۷۶.۶۱ ت
May 18, 2024
$204.53
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۹,۹۵۷.۴۰ ت
May 16, 2024
$199.15
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۲۸۲,۳۵۲.۲۷ ت
May 14, 2024
$190.48
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۱۵,۰۱۱.۹۷ ت
May 12, 2024
$187.69
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۴۹,۰۸۳.۰۵ ت
May 10, 2024
$191.99
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۷۳۰,۹۶۰.۵۶ ت
May 08, 2024
$190.70
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۹۲۴,۰۶۱.۵۶ ت
May 06, 2024
$196.05
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۷۲,۶۳۵.۴۷ ت
May 04, 2024
$185.93
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۴۶,۵۲۰.۱۲ ت
May 02, 2024
$180.41
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۶۰,۲۰۵.۲۳ ت
Apr 30, 2024
$195.94
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۰۲,۱۹۷.۱۲ ت
Apr 28, 2024
$195.08
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۹,۶۰۷.۲۱ ت
Apr 26, 2024
$196.64
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳,۱۲۹,۲۱۵.۰۵ ت
Apr 24, 2024
$202.33
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۹۱۱,۱۴۶.۰۱ ت
Apr 22, 2024
$197.79
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۸۶۵,۸۲۳.۳۹ ت
Apr 20, 2024
$193.40
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۷۰,۷۵۰.۴۶ ت
Apr 18, 2024
$185.90
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۰۲۲,۳۷۶.۰۱ ت
Apr 16, 2024
$192.76
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۴۳۹,۵۶۷.۸۶ ت
Apr 14, 2024
$193.25
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۸۲,۷۴۶.۹۷ ت
Apr 12, 2024
$215.49
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۹۴۳,۰۸۷.۴۳ ت
Apr 10, 2024
$214.72
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۷۴۸,۴۳۱.۰۴ ت
Apr 08, 2024
$215.19
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۵۹۶,۳۷۳.۴۷ ت
Apr 06, 2024
$209.53