تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت الین ورلدز از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱۷.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.010561
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲۵.۷۸ ت
Jul 10, 2024
$0.010612
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳۷.۴۲ ت
Jul 07, 2024
$0.010517
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۱۹.۶۷ ت
Jul 04, 2024
$0.011655
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۸۰.۶۸ ت
Jul 01, 2024
$0.012594
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۸۳.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$0.012722
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۵۹.۸۷ ت
Jun 25, 2024
$0.012403
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۴۳.۸۲ ت
Jun 22, 2024
$0.012533
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۰.۳۰ ت
Jun 19, 2024
$0.012331
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۲.۸۵ ت
Jun 16, 2024
$0.014544
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۶.۸۴ ت
Jun 13, 2024
$0.015885
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۹.۱۰ ت
Jun 10, 2024
$0.016918
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۶۷.۴۷ ت
Jun 07, 2024
$0.019876
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۲۹.۷۵ ت
Jun 04, 2024
$0.020839
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۳۴.۵۸ ت
Jun 01, 2024
$0.019266
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۲.۰۱ ت
May 29, 2024
$0.018874
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۵۰.۳۲ ت
May 26, 2024
$0.018352
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۶.۱۴ ت
May 23, 2024
$0.017856
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۵.۱۹ ت
May 20, 2024
$0.016250
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۶۹.۳۶ ت
May 17, 2024
$0.016562
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۸۰.۲۳ ت
May 14, 2024
$0.016549
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۹۲ ت
May 11, 2024
$0.016840
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۸.۶۲ ت
May 08, 2024
$0.016721
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۵۰.۷۰ ت
May 05, 2024
$0.017196
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۰.۰۶ ت
May 02, 2024
$0.015377
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۰۰.۱۱ ت
Apr 29, 2024
$0.016431
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۰۵.۷۳ ت
Apr 26, 2024
$0.017353
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۵۳.۸۱ ت
Apr 23, 2024
$0.017653
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۳.۴۰ ت
Apr 20, 2024
$0.016136
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۹.۰۷ ت
Apr 17, 2024
$0.015610
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۳۱.۱۰ ت
Apr 14, 2024
$0.014826
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۴۶.۸۷ ت
Apr 11, 2024
$0.023801
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۲۸.۸۷ ت
Apr 08, 2024
$0.023930
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۸۸.۴۶ ت
Apr 05, 2024
$0.022954
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۳۷.۶۰ ت
Apr 02, 2024
$0.024383
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۶۰.۷۳ ت
Mar 30, 2024
$0.026777
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۰۷.۹۳ ت
Mar 27, 2024
$0.027747
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۰۲.۲۲ ت
Mar 24, 2024
$0.025836
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۹۷.۷۲ ت
Mar 21, 2024
$0.024432
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۸۵.۱۴ ت
Mar 18, 2024
$0.026274
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۵۷.۷۰ ت
Mar 15, 2024
$0.029262
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۷۶.۹۳ ت
Mar 12, 2024
$0.029795
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۱۶.۵۸ ت
Mar 09, 2024
$0.025374
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۷۶.۰۵ ت
Mar 06, 2024
$0.023073
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۰۸.۳۴ ت
Mar 03, 2024
$0.027131
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۴.۶۳ ت
Feb 29, 2024
$0.020963
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۶۲.۸۵ ت
Feb 26, 2024
$0.018533
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹۶۳.۶۶ ت
Feb 23, 2024
$0.016800
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۷۳.۶۲ ت
Feb 20, 2024
$0.017288
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۸۷۷.۹۷ ت
Feb 17, 2024
$0.015755