تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Akropolis Delphi از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۶۱.۵۲ ت
Jul 23, 2024
$0.004505
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶۷.۷۴ ت
Jul 19, 2024
$0.004627
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷۰.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.004630
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷۱.۰۴ ت
Jul 11, 2024
$0.004615
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶۸.۱۰ ت
Jul 07, 2024
$0.004423
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹۴.۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.004780
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹۲.۳۳ ت
Jun 29, 2024
$0.004771
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹۵.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.004822
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹۶.۹۷ ت
Jun 21, 2024
$0.004996
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۳.۹۱ ت
Jun 17, 2024
$0.005178
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۱.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.005117
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۶.۳۰ ت
Jun 09, 2024
$0.005183
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۹۵.۱۴ ت
Jun 05, 2024
$0.005056
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۴.۵۷ ت
Jun 01, 2024
$0.005171
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۳.۲۵ ت
May 28, 2024
$0.004906
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۶.۹۷ ت
May 24, 2024
$0.004929
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۰.۹۸ ت
May 20, 2024
$0.004730
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۵.۴۱ ت
May 16, 2024
$0.004688
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۲.۱۳ ت
May 12, 2024
$0.004638
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰۱.۹۲ ت
May 08, 2024
$0.004908
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۱.۷۱ ت
May 04, 2024
$0.004403
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱۴.۵۷ ت
Apr 30, 2024
$0.005110
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲۹.۰۵ ت
Apr 26, 2024
$0.005164
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶۴.۵۹ ت
Apr 22, 2024
$0.005585
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۶.۲۰ ت
Apr 18, 2024
$0.005608
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۴.۰۳ ت
Apr 14, 2024
$0.005666
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۷۹.۰۱ ت
Apr 10, 2024
$0.005836
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴۸.۰۳ ت
Apr 06, 2024
$0.005363
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۶۶.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.005809
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۶.۵۷ ت
Mar 29, 2024
$0.005770
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵۳.۶۶ ت
Mar 25, 2024
$0.005728
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۴.۵۳ ت
Mar 21, 2024
$0.005457
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۹.۴۳ ت
Mar 17, 2024
$0.005176
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۷.۰۵ ت
Mar 13, 2024
$0.005646
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۱.۲۶ ت
Mar 09, 2024
$0.005375
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۵.۲۲ ت
Mar 05, 2024
$0.005557
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۶.۴۰ ت
Mar 01, 2024
$0.005513
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۴.۷۸ ت
Feb 26, 2024
$0.005314
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۰.۸۸ ت
Feb 22, 2024
$0.005456
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۱۱.۳۴ ت
Feb 18, 2024
$0.005559
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۴.۷۷ ت
Feb 14, 2024
$0.005525
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۰.۸۰ ت
Feb 10, 2024
$0.005482
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۱.۵۶ ت
Feb 06, 2024
$0.005268
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۲۵.۲۸ ت
Feb 02, 2024
$0.005584
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۹.۰۷ ت
Jan 29, 2024
$0.005255
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۸۳.۳۸ ت
Jan 25, 2024
$0.005104
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۷۸.۶۰ ت
Jan 21, 2024
$0.005177
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۸۹.۹۵ ت
Jan 17, 2024
$0.005429
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۰۲.۱۰ ت
Jan 13, 2024
$0.005757
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۷۷.۵۰ ت
Jan 09, 2024
$0.005393

افزودن تراکنش

Akropolis Delphi

ADEL

  • ADEL
  • IRT
  • USD