تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ADAX از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001297
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۰۰ ت
Jun 22, 2024
$0.001297
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۳۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000799
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۷۲ ت
Jun 16, 2024
$0.001496
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۰۵ ت
Jun 13, 2024
$0.001238
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۷۶ ت
Jun 10, 2024
$0.001299
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵.۰۹ ت
Jun 07, 2024
$0.001789
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۵۹ ت
Jun 04, 2024
$0.001399
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۷۷ ت
Jun 01, 2024
$0.001524
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۰۰ ت
May 29, 2024
$0.001524
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۷.۵۶ ت
May 26, 2024
$0.001704
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۳۹ ت
May 23, 2024
$0.001799
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲.۸۸ ت
May 20, 2024
$0.001900
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴.۹۴ ت
May 17, 2024
$0.001622
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۱۷ ت
May 14, 2024
$0.001910
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۰۶ ت
May 11, 2024
$0.002073
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.001968
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۶.۱۹ ت
May 05, 2024
$0.002556
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۵۱ ت
May 02, 2024
$0.001869
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۰.۶۸ ت
Apr 29, 2024
$0.002804
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۶.۲۵ ت
Apr 26, 2024
$0.002609
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۲.۶۹ ت
Apr 23, 2024
$0.002489
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۲.۴۰ ت
Apr 20, 2024
$0.002291
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۶.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.002500
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۹.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.002292
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۲.۷۰ ت
Apr 11, 2024
$0.003119
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۸.۳۰ ت
Apr 08, 2024
$0.003103
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۰۵.۹۳ ت
Apr 05, 2024
$0.003175
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۰.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.003342
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۵.۶۹ ت
Mar 30, 2024
$0.003800
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۷.۶۱ ت
Mar 27, 2024
$0.003860
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۲.۲۱ ت
Mar 24, 2024
$0.003583
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۴.۹۸ ت
Mar 21, 2024
$0.004975
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۸.۹۰ ت
Mar 18, 2024
$0.005617
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۷.۹۸ ت
Mar 15, 2024
$0.004794
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۱.۰۱ ت
Mar 12, 2024
$0.005382
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳۵.۲۴ ت
Mar 09, 2024
$0.007282
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۹.۹۸ ت
Mar 06, 2024
$0.003688
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۶.۸۱ ت
Mar 03, 2024
$0.003657
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۰۵.۴۳ ت
Feb 29, 2024
$0.003516
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۷.۶۶ ت
Feb 26, 2024
$0.003098
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۵.۸۰ ت
Feb 23, 2024
$0.003064
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۰.۳۵ ت
Feb 20, 2024
$0.003024
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۱.۲۹ ت
Feb 17, 2024
$0.004150
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۳.۳۰ ت
Feb 14, 2024
$0.003504
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۵.۹۰ ت
Feb 11, 2024
$0.003560
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۰.۷۳ ت
Feb 08, 2024
$0.003258
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۲۰۰.۹۶ ت
Feb 05, 2024
$0.003633
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۰.۲۷ ت
Feb 02, 2024
$0.003781
۱۰ بهمن ۱۴۰۲
۲۵۹.۷۸ ت
Jan 30, 2024
$0.004510