تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ACryptoS از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۳,۴۱۶.۲۶ ت
Jul 23, 2024
$0.231135
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۲۴۰.۸۳ ت
Jul 19, 2024
$0.228872
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۶۲.۹۶ ت
Jul 15, 2024
$0.208024
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۱۶.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.208024
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۴۸۵.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$0.189645
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۸۳.۱۳ ت
Jul 03, 2024
$0.324117
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۸۷۱.۰۵ ت
Jun 29, 2024
$0.324369
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۸۱۱.۲۷ ت
Jun 25, 2024
$0.323370
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۴۷.۹۲ ت
Jun 21, 2024
$0.372634
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۰۶۵.۱۶ ت
Jun 17, 2024
$0.410063
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۷۳۵.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.419430
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۶۶۳.۱۳ ت
Jun 09, 2024
$0.468140
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۸۶۴.۶۴ ت
Jun 05, 2024
$0.477350
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۹۷۶.۱۷ ت
Jun 01, 2024
$0.424122
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۵,۰۸۶.۷۸ ت
May 28, 2024
$0.434583
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵,۹۳۸.۹۹ ت
May 24, 2024
$0.445553
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۰۷۳.۲۵ ت
May 20, 2024
$0.422137
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۹۰۹.۵۲ ت
May 16, 2024
$0.424009
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۷۰۶.۹۱ ت
May 12, 2024
$0.406243
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۶۳۷.۳۹ ت
May 08, 2024
$0.433033
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۶۷۹.۴۶ ت
May 04, 2024
$0.416181
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۸۲۶.۷۳ ت
Apr 30, 2024
$0.419612
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۳۴۲.۹۵ ت
Apr 26, 2024
$0.413436
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۴۸۶.۷۰ ت
Apr 22, 2024
$0.436413
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۵۷۷.۹۶ ت
Apr 18, 2024
$0.455833
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۸۱۶.۲۷ ت
Apr 14, 2024
$0.515015
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۴۴۲.۸۲ ت
Apr 10, 2024
$0.515015
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۶۲۵.۰۱ ت
Apr 06, 2024
$0.471963
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۲۶۷.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$0.543432
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۲,۲۳۹.۶۳ ت
Mar 29, 2024
$0.521689
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۴۱۰.۱۱ ت
Mar 25, 2024
$0.476408
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۷,۵۷۹.۶۳ ت
Mar 21, 2024
$0.449905
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۷۷۷.۰۷ ت
Mar 17, 2024
$0.397736
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۱۱۸.۰۰ ت
Mar 13, 2024
$0.454268
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۰۶۸.۲۸ ت
Mar 09, 2024
$0.469624
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۹۰۲.۰۴ ت
Mar 05, 2024
$0.445992
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۱۲۳.۹۳ ت
Mar 01, 2024
$0.491958
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۷,۰۷۸.۴۲ ت
Feb 26, 2024
$0.472181
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۰۶۵.۵۹ ت
Feb 22, 2024
$0.510173
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۳۴۶.۰۶ ت
Feb 18, 2024
$0.541913
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۰۷۴.۵۸ ت
Feb 14, 2024
$0.527148
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۰۹۰.۱۹ ت
Feb 10, 2024
$0.530218
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۱۳۷.۱۶ ت
Feb 06, 2024
$0.508437
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۵,۵۸۰.۳۵ ت
Feb 02, 2024
$0.439170
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۰۲۶.۱۴ ت
Jan 29, 2024
$0.510076
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۷,۴۳۰.۰۱ ت
Jan 25, 2024
$0.494034
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۷,۳۷۸.۶۳ ت
Jan 21, 2024
$0.508806
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۶,۷۴۸.۲۷ ت
Jan 17, 2024
$0.688169
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۶,۱۰۶.۸۹ ت
Jan 13, 2024
$0.688169
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۹,۱۶۹.۸۲ ت
Jan 09, 2024
$0.566971

افزودن تراکنش

ACryptoS

ACS

  • ACS
  • IRT
  • USD