تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Acet از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.002736
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.003249
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.002847
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۸۷ ت
Jul 10, 2024
$0.002711
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$0.003109
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱.۶۶ ت
Jul 04, 2024
$0.003265
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.003801
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶۳.۱۶ ت
Jun 28, 2024
$0.004274
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵۰.۳۷ ت
Jun 25, 2024
$0.004086
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۰۶ ت
Jun 22, 2024
$0.003927
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۱.۶۶ ت
Jun 19, 2024
$0.005600
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۵.۲۰ ت
Jun 16, 2024
$0.009980
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۴.۷۷ ت
Jun 13, 2024
$0.011102
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۰.۱۳ ت
Jun 10, 2024
$0.010501
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۳.۱۱ ت
Jun 07, 2024
$0.010439
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۱۹.۶۳ ت
Jun 04, 2024
$0.010500
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۴.۸۷ ت
Jun 01, 2024
$0.010611
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۷.۴۴ ت
May 29, 2024
$0.012973
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۲.۲۰ ت
May 26, 2024
$0.016288
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۵۰.۶۵ ت
May 23, 2024
$0.016542
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۹.۳۴ ت
May 20, 2024
$0.017666
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۳.۴۰ ت
May 17, 2024
$0.018681
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۱۹ ت
May 14, 2024
$0.018169
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۶۷.۳۰ ت
May 11, 2024
$0.017417
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۵۶.۷۱ ت
May 08, 2024
$0.018804
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۶.۵۳ ت
May 05, 2024
$0.017127
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۳.۶۵ ت
May 02, 2024
$0.017539
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۵۲.۰۴ ت
Apr 29, 2024
$0.020571
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۱.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.020898
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۴۳.۱۷ ت
Apr 23, 2024
$0.022080
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۵۵.۷۲ ت
Apr 20, 2024
$0.021883
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۹۵.۷۰ ت
Apr 17, 2024
$0.022471
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۸۴.۱۸ ت
Apr 14, 2024
$0.022779
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۹۹.۶۱ ت
Apr 11, 2024
$0.024612
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۹۲.۸۰ ت
Apr 08, 2024
$0.028061
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۳۰.۴۵ ت
Apr 05, 2024
$0.029770
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۱۵.۲۴ ت
Apr 02, 2024
$0.030372
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۳۵.۴۴ ت
Mar 30, 2024
$0.031206
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۴۷.۹۵ ت
Mar 27, 2024
$0.041394
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۷۸.۱۸ ت
Mar 24, 2024
$0.041574
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۸۶.۲۳ ت
Mar 21, 2024
$0.040557
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۹۸.۶۶ ت
Mar 18, 2024
$0.041416
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۲۴.۹۶ ت
Mar 15, 2024
$0.040370
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۲۰.۳۷ ت
Mar 12, 2024
$0.020463
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۹۴.۲۹ ت
Mar 09, 2024
$0.011616
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۵۸.۳۳ ت
Mar 06, 2024
$0.011038
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۹۳.۶۱ ت
Mar 03, 2024
$0.013387
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۹۹.۱۷ ت
Feb 29, 2024
$0.015392
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۳۴.۰۶ ت
Feb 26, 2024
$0.014543
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۰.۲۰ ت
Feb 23, 2024
$0.016042