تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت A2DAO از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۸۵.۰۵ ت
Jul 19, 2024
$0.049869
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۹۰۹.۵۴ ت
Jul 15, 2024
$0.049735
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۴.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.045713
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۷۱.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.045725
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۹۵.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.056690
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۴۶۹.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.056638
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۳۰۲.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.053909
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۶۵۹.۲۶ ت
Jun 21, 2024
$0.061566
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۰۷.۵۳ ت
Jun 17, 2024
$0.064879
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۵۷.۲۱ ت
Jun 13, 2024
$0.067099
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۴۵.۶۸ ت
Jun 09, 2024
$0.068464
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۸۹.۹۴ ت
Jun 05, 2024
$0.070065
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۷۴.۴۵ ت
Jun 01, 2024
$0.067490
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۲۸.۷۰ ت
May 28, 2024
$0.064593
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۳۴.۶۸ ت
May 24, 2024
$0.069303
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۳۳.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.061175
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۷۴.۷۱ ت
May 16, 2024
$0.060848
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۰۴.۷۰ ت
May 12, 2024
$0.065847
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۸۲۲.۹۰ ت
May 08, 2024
$0.078404
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۹۱.۱۴ ت
May 04, 2024
$0.074407
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۸۱.۹۲ ت
Apr 30, 2024
$0.084191
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۰۷۵.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$0.079663
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۳۷.۲۰ ت
Apr 22, 2024
$0.084829
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۳۶۰.۹۹ ت
Apr 18, 2024
$0.079917
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۹۸۰.۷۰ ت
Apr 14, 2024
$0.085998
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۱۲۶.۷۹ ت
Apr 10, 2024
$0.109751
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۹۷۳.۲۸ ت
Apr 06, 2024
$0.107465
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷,۸۱۶.۴۶ ت
Apr 02, 2024
$0.123956
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۷۳۵.۲۰ ت
Mar 29, 2024
$0.125168
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸,۷۰۹.۰۲ ت
Mar 25, 2024
$0.141075
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸,۶۱۴.۰۰ ت
Mar 21, 2024
$0.140519
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸,۴۲۰.۱۹ ت
Mar 17, 2024
$0.140850
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۰۰۰.۷۹ ت
Mar 13, 2024
$0.150777
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸,۵۷۸.۳۷ ت
Mar 09, 2024
$0.143529
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۹,۹۶۶.۰۰ ت
Mar 05, 2024
$0.165220
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۶,۹۵۴.۴۲ ت
Mar 01, 2024
$0.117473
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۲۳.۷۳ ت
Feb 26, 2024
$0.124220
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۰۱۶.۲۸ ت
Feb 22, 2024
$0.140705
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۴۷۸.۴۰ ت
Feb 18, 2024
$0.133547
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷,۹۴۲.۹۶ ت
Feb 14, 2024
$0.144013
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸,۰۵۸.۳۰ ت
Feb 10, 2024
$0.146876
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸,۵۴۸.۳۸ ت
Feb 06, 2024
$0.154468
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸,۷۱۷.۱۷ ت
Feb 02, 2024
$0.149658
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۴۰۸.۸۱ ت
Jan 29, 2024
$0.182913
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۴۵۹.۱۸ ت
Jan 25, 2024
$0.188411
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۰,۶۵۶.۲۲ ت
Jan 21, 2024
$0.198036
۲۷ دی ۱۴۰۲
۸,۹۳۷.۴۳ ت
Jan 17, 2024
$0.167367
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸,۲۸۰.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.157818
۱۹ دی ۱۴۰۲
۶,۹۴۴.۵۸ ت
Jan 09, 2024
$0.134981
۱۵ دی ۱۴۰۲
۷,۴۶۶.۳۱ ت
Jan 05, 2024
$0.144801