تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت 88mph از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۵۶۶.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.454370
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۶۱۸.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.419203
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۰۲.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.396047
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۶۸۳.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.465241
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۳۳۶.۹۵ ت
Jun 29, 2024
$0.478888
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۷۲.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.469673
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۵۱۴.۰۸ ت
Jun 21, 2024
$0.513393
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۱,۶۲۵.۳۸ ت
Jun 17, 2024
$0.538886
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۷۶۷.۳۹ ت
Jun 13, 2024
$0.555619
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳,۲۷۷.۸۹ ت
Jun 09, 2024
$0.563158
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۲۲۶.۲۶ ت
Jun 05, 2024
$0.620594
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۵,۵۱۹.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.603160
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶,۵۸۲.۹۱ ت
May 28, 2024
$0.633733
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۸۴۷.۵۴ ت
May 24, 2024
$0.564221
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۱۷۸.۹۸ ت
May 20, 2024
$0.524934
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۱۶۴.۹۵ ت
May 16, 2024
$0.547511
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۶۰۰.۹۸ ت
May 12, 2024
$0.486714
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۸۲۵.۱۲ ت
May 08, 2024
$0.517368
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۴۴۵.۵۱ ت
May 04, 2024
$0.558251
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲,۰۲۰.۶۳ ت
Apr 30, 2024
$0.520246
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۳۹۹.۹۷ ت
Apr 26, 2024
$0.524192
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۷۵۸.۸۲ ت
Apr 22, 2024
$0.517182
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۶,۶۹۲.۰۸ ت
Apr 18, 2024
$0.546977
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۹۳۰.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.516665
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲,۰۷۴.۷۴ ت
Apr 10, 2024
$0.647946
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۵۱۷.۶۲ ت
Apr 06, 2024
$0.670652
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۳۹۷.۸۸ ت
Apr 02, 2024
$0.719938
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۳۹۳.۳۵ ت
Mar 29, 2024
$0.766901
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۳,۰۰۷.۰۸ ت
Mar 25, 2024
$0.696662
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۰۷۵.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$0.670056
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۰۹۰.۶۵ ت
Mar 17, 2024
$0.704080
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۳,۳۰۸.۱۱ ت
Mar 13, 2024
$0.892993
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۱۳۶.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.755209
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۹۷۸.۲۵ ت
Mar 05, 2024
$0.712510
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۲,۴۷۱.۷۶ ت
Mar 01, 2024
$0.717428
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۷,۸۳۰.۴۸ ت
Feb 26, 2024
$0.659670
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶,۶۱۳.۱۹ ت
Feb 22, 2024
$0.642652
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۳,۸۳۲.۷۱ ت
Feb 18, 2024
$0.604177
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۴۷۶.۹۵ ت
Feb 14, 2024
$0.570705
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۹,۳۰۱.۵۹ ت
Feb 10, 2024
$0.534072
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۸,۲۸۷.۰۱ ت
Feb 06, 2024
$0.511144
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۹۱۱.۹۶ ت
Feb 02, 2024
$0.530704
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۳,۰۴۰.۳۳ ت
Jan 29, 2024
$0.580617
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۵۲۷.۸۰ ت
Jan 25, 2024
$0.549827
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۱,۶۰۱.۹۶ ت
Jan 21, 2024
$0.587293
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۳,۱۳۷.۶۳ ت
Jan 17, 2024
$0.620554
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۰,۲۹۷.۵۵ ت
Jan 13, 2024
$0.577448
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۹,۸۵۴.۷۷ ت
Jan 09, 2024
$0.580284
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۹,۲۹۲.۴۱ ت
Jan 05, 2024
$0.568095
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۸,۹۹۰.۰۵ ت
Jan 01, 2024
$0.566300