تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Vira-lata Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000000001
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000000001
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000000002
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000000002
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000000002
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000000002
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۰ ت
Jun 01, 2024
$0.000000002
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
May 29, 2024
$0.000000002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
May 26, 2024
$0.000000002
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۱ ت
May 23, 2024
$0.000000002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۶ ت
May 20, 2024
$0.000000001
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۱۷ ت
May 17, 2024
$0.000000002
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۱ ت
May 14, 2024
$0.000000002
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۴ ت
May 11, 2024
$0.000000002
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
May 08, 2024
$0.000000002
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۷ ت
May 05, 2024
$0.000000002
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۲۶ ت
May 02, 2024
$0.000000002
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۳۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000000002
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000000002
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۴ ت
Apr 23, 2024
$0.000000002
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۳ ت
Apr 20, 2024
$0.000000002
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۴۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000000002
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000000002
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۰۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000000003
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۳ ت
Apr 08, 2024
$0.000000003
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000000003
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.000000002
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۸ ت
Mar 30, 2024
$0.000000003
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۹۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000000003
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۸۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000000002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۱۷۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000000002
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۷۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000000002
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۸۹ ت
Mar 15, 2024
$0.000000003
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۶۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000000002
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۵۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000000002
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000000002
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000000002
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۴ ت
Feb 29, 2024
$0.000000002
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۰۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000000001
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۲۲ ت
Feb 23, 2024
$0.000000002
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۰۶ ت
Feb 20, 2024
$0.000000001
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۰۱۰۸ ت
Feb 17, 2024
$0.000000001