تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت VARC از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۰۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000466
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000443
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000421
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۷۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000425
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۹۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000452
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000440
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000440
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۱۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000473
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۵۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000486
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۳۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000498
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۸۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000505
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۰۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000515
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000492
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۰۴ ت
May 28, 2024
$0.000520
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۶۵ ت
May 24, 2024
$0.000509
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۵۲ ت
May 20, 2024
$0.000497
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۱۸ ت
May 16, 2024
$0.000496
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۴۶ ت
May 12, 2024
$0.000468
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۱۳ ت
May 08, 2024
$0.000473
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۸۷ ت
May 04, 2024
$0.000484
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۰۳ ت
Apr 30, 2024
$0.000504
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۴۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000509
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۴۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000513
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۴۶ ت
Apr 18, 2024
$0.000483
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۲۰ ت
Apr 14, 2024
$0.000506
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۴۷ ت
Apr 10, 2024
$0.000546
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۷۹ ت
Apr 06, 2024
$0.000536
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۷۳ ت
Apr 02, 2024
$0.000550
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۵۴ ت
Mar 29, 2024
$0.000558
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۸۰ ت
Mar 25, 2024
$0.000531
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲.۸۷ ت
Mar 21, 2024
$0.000536
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۸۵ ت
Mar 17, 2024
$0.000516
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۷۰ ت
Mar 13, 2024
$0.000564
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۲۷ ت
Mar 09, 2024
$0.000540
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۵۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000540
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۸.۶۷ ت
Mar 01, 2024
$0.000484
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۶۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000429
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۵۱ ت
Feb 22, 2024
$0.000430
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۳۰ ت
Feb 18, 2024
$0.000434
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۳.۶۰ ت
Feb 14, 2024
$0.000427
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۹۸ ت
Feb 10, 2024
$0.000400
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۰.۰۶ ت
Feb 06, 2024
$0.000362
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۰۷ ت
Feb 02, 2024
$0.000361
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۷۶ ت
Jan 29, 2024
$0.000382
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۰.۲۴ ت
Jan 25, 2024
$0.000364
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۰.۱۷ ت
Jan 21, 2024
$0.000374
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۱.۱۹ ت
Jan 17, 2024
$0.000396
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۰.۰۱ ت
Jan 13, 2024
$0.000381
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۱.۹۸ ت
Jan 09, 2024
$0.000427
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۰.۰۵ ت
Jan 05, 2024
$0.000389