تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت UpToken از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۷.۸۰ ت
Jan 15, 2024
$0.000333
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۷.۱۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000333
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱۷.۰۶ ت
Jan 03, 2024
$0.000333
۰۷ دی ۱۴۰۲
۱۶.۸۹ ت
Dec 28, 2023
$0.000333
۰۱ دی ۱۴۰۲
۱۶.۷۰ ت
Dec 22, 2023
$0.000333
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۱۶.۹۵ ت
Dec 16, 2023
$0.000333
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۶.۸۶ ت
Dec 10, 2023
$0.000333
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۶.۸۷ ت
Dec 04, 2023
$0.000333
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۱۶.۹۶ ت
Nov 28, 2023
$0.000333
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۱۷.۰۵ ت
Nov 22, 2023
$0.000333
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۷.۰۸ ت
Nov 16, 2023
$0.000333
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۷.۲۱ ت
Nov 10, 2023
$0.000333
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۷.۳۱ ت
Nov 04, 2023
$0.000333
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۷.۴۳ ت
Oct 29, 2023
$0.000333
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۶.۹۱ ت
Oct 23, 2023
$0.000333
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۱۶.۹۳ ت
Oct 17, 2023
$0.000333
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱۷.۶۵ ت
Oct 11, 2023
$0.000333
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱۶.۷۸ ت
Oct 05, 2023
$0.000333
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱۶.۵۳ ت
Sep 29, 2023
$0.000333
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۱۶.۷۲ ت
Sep 23, 2023
$0.000333
۲۶ شهریور ۱۴۰۲
۱۶.۷۲ ت
Sep 17, 2023
$0.000333
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۶.۵۴ ت
Sep 11, 2023
$0.000333
۱۴ شهریور ۱۴۰۲
۱۶.۵۵ ت
Sep 05, 2023
$0.000333
۰۸ شهریور ۱۴۰۲
۱۶.۳۹ ت
Aug 30, 2023
$0.000333
۰۲ شهریور ۱۴۰۲
۱۶.۷۲ ت
Aug 24, 2023
$0.000333
۲۷ مرداد ۱۴۰۲
۱۶.۳۱ ت
Aug 18, 2023
$0.000333
۲۱ مرداد ۱۴۰۲
۱۶.۲۰ ت
Aug 12, 2023
$0.000333
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
۱۶.۵۶ ت
Aug 06, 2023
$0.000333
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۱۶.۴۸ ت
Jul 31, 2023
$0.000333
۰۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۶.۳۰ ت
Jul 25, 2023
$0.000333
۲۸ تیر ۱۴۰۲
۱۶.۱۸ ت
Jul 19, 2023
$0.000333
۲۲ تیر ۱۴۰۲
۱۶.۴۴ ت
Jul 13, 2023
$0.000333
۱۶ تیر ۱۴۰۲
۱۶.۷۹ ت
Jul 07, 2023
$0.000333
۱۰ تیر ۱۴۰۲
۱۶.۶۳ ت
Jul 01, 2023
$0.000333
۰۴ تیر ۱۴۰۲
۱۶.۶۷ ت
Jun 25, 2023
$0.000333
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۶.۲۵ ت
Jun 19, 2023
$0.000333
۲۳ خرداد ۱۴۰۲
۱۶.۶۵ ت
Jun 13, 2023
$0.000333
۱۷ خرداد ۱۴۰۲
۱۶.۵۰ ت
Jun 07, 2023
$0.000333
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۷.۰۵ ت
Jun 01, 2023
$0.000333
۰۵ خرداد ۱۴۰۲
۱۷.۱۶ ت
May 26, 2023
$0.000333
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۷.۱۴ ت
May 20, 2023
$0.000333
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۷.۱۶ ت
May 14, 2023
$0.000333
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۸.۸۶ ت
May 08, 2023
$0.000353
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۹.۳۵ ت
May 02, 2023
$0.000358
۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۹.۴۳ ت
Apr 26, 2023
$0.000372
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۲۱.۹۴ ت
Apr 20, 2023
$0.000426
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
۲۳.۱۶ ت
Apr 14, 2023
$0.000455
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
۲۴.۳۵ ت
Apr 08, 2023
$0.000479
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
۲۴.۹۳ ت
Apr 02, 2023
$0.000480
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۲۵.۰۹ ت
Mar 27, 2023
$0.000475