تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ultra Clear از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000313
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000297
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000282
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۳۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000285
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000303
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000295
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000301
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000324
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۵۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000333
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۱۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000341
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۴۷ ت
Jun 09, 2024
$0.000346
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۶۰ ت
Jun 05, 2024
$0.000352
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۵۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000553
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۸۴ ت
May 28, 2024
$0.000569
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۴۲ ت
May 24, 2024
$0.000557
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۲.۲۸ ت
May 20, 2024
$0.000543
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۹۰ ت
May 16, 2024
$0.000543
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۳۱ ت
May 12, 2024
$0.000498
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۰۴ ت
May 08, 2024
$0.000504
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۴۳ ت
May 04, 2024
$0.000509
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۸۲ ت
Apr 30, 2024
$0.000517
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000522
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۳۴ ت
Apr 22, 2024
$0.000526
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۲۸ ت
Apr 18, 2024
$0.000496
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۰۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000519
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۳۶ ت
Apr 10, 2024
$0.000560
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۶۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000549
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۶۱ ت
Apr 02, 2024
$0.000564
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۵.۴۱ ت
Mar 29, 2024
$0.000573
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۶۳ ت
Mar 25, 2024
$0.000544
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000549
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۱.۶۴ ت
Mar 17, 2024
$0.000529
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۳ ت
Mar 13, 2024
$0.000035
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000348
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۰۳ ت
Mar 05, 2024
$0.000348
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۶۴ ت
Mar 01, 2024
$0.000331
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶.۰۴ ت
Feb 26, 2024
$0.000279
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۴۷ ت
Feb 22, 2024
$0.001026
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۰۹ ت
Feb 18, 2024
$0.000340
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۸۹ ت
Feb 14, 2024
$0.000487
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۸.۷۱ ت
Feb 10, 2024
$0.000523
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۵.۵۸ ت
Feb 06, 2024
$0.000281
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۵۹ ت
Feb 02, 2024
$0.000473
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۳۰ ت
Jan 29, 2024
$0.000462
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۴۷ ت
Jan 25, 2024
$0.000440
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۱.۲۵ ت
Jan 21, 2024
$0.000209
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۶.۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.000306
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۳.۴۹ ت
Jan 13, 2024
$0.000257
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۵.۲۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000296
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۵.۵۲ ت
Jan 05, 2024
$0.000301