تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SINERGIA از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۷۸۱.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.166570
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۰۸۸.۸۴ ت
Jul 07, 2024
$0.166467
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۶۰.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.166423
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۰۰.۴۲ ت
Jun 29, 2024
$0.166509
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۲۰۱.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.166511
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۸۹۸.۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.166539
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۷۷۲.۷۶ ت
Jun 17, 2024
$0.166524
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۲۶.۸۱ ت
Jun 13, 2024
$0.166628
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۴۳.۲۴ ت
Jun 09, 2024
$0.166576
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹,۷۲۸.۴۲ ت
Jun 05, 2024
$0.166658
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۱۵.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.166670
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۱۵.۲۱ ت
May 28, 2024
$0.166566
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹,۷۰۰.۹۸ ت
May 24, 2024
$0.166633
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۹۰۴.۱۸ ت
May 20, 2024
$0.166748
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۹۷.۳۳ ت
May 16, 2024
$0.166770
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۱۴۳.۸۶ ت
May 12, 2024
$0.166790
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۲۶۴.۰۹ ت
May 08, 2024
$0.166859
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۰۶.۴۳ ت
May 04, 2024
$0.167034
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۲۶۹.۰۶ ت
Apr 30, 2024
$0.166843
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۲۵.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$0.166765
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۱۶۴.۲۰ ت
Apr 22, 2024
$0.155714
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۲۶۶.۰۱ ت
Apr 18, 2024
$0.167945
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۶۵۲.۳۳ ت
Apr 14, 2024
$0.167553
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۸۶۳.۴۳ ت
Apr 10, 2024
$0.167295
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۸۵۱.۱۶ ت
Apr 06, 2024
$0.167227
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۵۴۵.۰۲ ت
Apr 02, 2024
$0.167227
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۳۷.۴۱ ت
Mar 29, 2024
$0.167276
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۳۳۳.۵۳ ت
Mar 25, 2024
$0.167390
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۲۶۳.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.167426
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۳۱۵.۳۲ ت
Mar 17, 2024
$0.166517
۰۵ بهمن ۱۳۹۹
۱۳۸.۳۵ ت
Jan 24, 2021
$0.006167
۰۱ بهمن ۱۳۹۹
۱۵۶.۹۹ ت
Jan 20, 2021
$0.006900
۲۷ دی ۱۳۹۹
۱۳۴.۷۱ ت
Jan 16, 2021
$0.005870
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۳۵.۶۸ ت
Jan 12, 2021
$0.005461
۱۹ دی ۱۳۹۹
۱۵۶.۸۹ ت
Jan 08, 2021
$0.006140
۱۵ دی ۱۳۹۹
۶۲۵.۹۴ ت
Jan 04, 2021
$0.024295
۱۱ دی ۱۳۹۹
۵۷۰.۶۳ ت
Dec 31, 2020
$0.022202
۰۷ دی ۱۳۹۹
۵۰۱.۸۰ ت
Dec 27, 2020
$0.019493
۰۳ دی ۱۳۹۹
۵۲۳.۶۶ ت
Dec 23, 2020
$0.020308
۲۹ آذر ۱۳۹۹
۷۱۵.۹۱ ت
Dec 19, 2020
$0.028076
۲۵ آذر ۱۳۹۹
۶۹۵.۲۶ ت
Dec 15, 2020
$0.026892
۲۱ آذر ۱۳۹۹
۱,۷۴۶.۴۷ ت
Dec 11, 2020
$0.067004
۱۷ آذر ۱۳۹۹
۱,۳۸۵.۲۹ ت
Dec 07, 2020
$0.054123
۱۳ آذر ۱۳۹۹
۱,۵۲۳.۸۸ ت
Dec 03, 2020
$0.059835
۰۹ آذر ۱۳۹۹
۷۹۲.۸۴ ت
Nov 29, 2020
$0.032293
۰۵ آذر ۱۳۹۹
۶۶۸.۳۵ ت
Nov 25, 2020
$0.026787
۰۱ آذر ۱۳۹۹
۵۸۲.۱۳ ت
Nov 21, 2020
$0.022428
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۸۷۷.۶۲ ت
Nov 17, 2020
$0.033889
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۱,۲۳۷.۸۹ ت
Nov 13, 2020
$0.046100
۱۹ آبان ۱۳۹۹
۸۶۳.۵۳ ت
Nov 09, 2020
$0.034821