تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت شیبا اینو از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000017
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000017
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۶۳۷۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000016
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000017
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000017
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000016
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000017
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۰۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000018
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۲ ت
Jun 17, 2024
$0.000020
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000022
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jun 09, 2024
$0.000023
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
Jun 05, 2024
$0.000024
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000025
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
May 28, 2024
$0.000025
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۳ ت
May 24, 2024
$0.000024
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
May 20, 2024
$0.000023
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
May 16, 2024
$0.000025
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۳۶ ت
May 12, 2024
$0.000022
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
May 08, 2024
$0.000023
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۵۰ ت
May 04, 2024
$0.000024
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000024
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۶۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000025
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000026
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Apr 18, 2024
$0.000022
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000021
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱.۷۸ ت
Apr 10, 2024
$0.000027
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Apr 06, 2024
$0.000026
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000028
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱.۹۷ ت
Mar 29, 2024
$0.000032
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۷۳ ت
Mar 25, 2024
$0.000028
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000027
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۵۱ ت
Mar 17, 2024
$0.000025
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۹۲ ت
Mar 13, 2024
$0.000032
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000035
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۱۶ ت
Mar 05, 2024
$0.000035
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۷۴۳۸۱۶ ت
Mar 01, 2024
$0.000012
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۵۴۵۰۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000009
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۴۳۹۳۰ ت
Feb 22, 2024
$0.000009
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۳۹۳۱۹ ت
Feb 18, 2024
$0.000009
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۲۲۳۲۴ ت
Feb 14, 2024
$0.000009
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۱۵۳۷۸ ت
Feb 10, 2024
$0.000009
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۹۲۱۱۲ ت
Feb 06, 2024
$0.000008
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۲۵۷۰۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000009
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۱۲۵۰۹ ت
Jan 29, 2024
$0.000009
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۹۴۰۶۸ ت
Jan 25, 2024
$0.000008
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۲۱۸۱۱ ت
Jan 21, 2024
$0.000009
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۵۱۶۳۰۵ ت
Jan 17, 2024
$0.000009
۲۳ دی ۱۴۰۲
۰.۵۰۴۸۶۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000009
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۴۹۲۸۱۹ ت
Jan 09, 2024
$0.000009
۱۵ دی ۱۴۰۲
۰.۵۱۶۰۴۲ ت
Jan 05, 2024
$0.000010