تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sensi از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۰۷.۶۶ ت
Jul 19, 2024
$0.008775
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰۵.۰۵ ت
Jul 16, 2024
$0.008714
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵۸.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.007843
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵۴.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.007712
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶۷.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.007715
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴۷.۴۵ ت
Jul 04, 2024
$0.008866
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵۲.۰۰ ت
Jul 01, 2024
$0.010518
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲۲.۰۱ ت
Jun 28, 2024
$0.011726
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵۴.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.010683
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۵۹.۷۳ ت
Jun 22, 2024
$0.012801
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۹.۳۳ ت
Jun 19, 2024
$0.011639
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۶.۳۰ ت
Jun 16, 2024
$0.013750
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۶۷.۳۴ ت
Jun 13, 2024
$0.014707
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹۵۷.۶۹ ت
Jun 10, 2024
$0.016217
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۹۰.۶۱ ت
Jun 07, 2024
$0.016866
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۴۹.۶۶ ت
Jun 04, 2024
$0.014398
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۲۶.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.014031
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۶.۳۰ ت
May 29, 2024
$0.017577
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۵۸.۹۲ ت
May 26, 2024
$0.018503
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۵.۶۲ ت
May 23, 2024
$0.016281
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶۳.۷۲ ت
May 20, 2024
$0.011174
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵۱.۰۳ ت
May 17, 2024
$0.011123
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸۹.۶۸ ت
May 14, 2024
$0.009955
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳۰.۵۷ ت
May 11, 2024
$0.008658
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۵.۲۴ ت
May 08, 2024
$0.008863
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷۸.۴۰ ت
May 05, 2024
$0.009466
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱۰.۵۳ ت
May 02, 2024
$0.008263
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸۸.۱۶ ت
Apr 29, 2024
$0.008020
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۳.۴۳ ت
Apr 26, 2024
$0.008214
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۴.۵۴ ت
Apr 23, 2024
$0.008025
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۲.۲۷ ت
Apr 20, 2024
$0.006648
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۵.۲۶ ت
Apr 17, 2024
$0.006990
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۷۶.۴۰ ت
Apr 14, 2024
$0.006850
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۴۴.۰۸ ت
Apr 11, 2024
$0.008371
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۴.۷۹ ت
Apr 08, 2024
$0.008057
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۵.۶۶ ت
Apr 05, 2024
$0.008723
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۸۴.۷۹ ت
Apr 02, 2024
$0.007688
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۶۸.۵۰ ت
Mar 30, 2024
$0.007554
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۰۰.۲۵ ت
Mar 27, 2024
$0.008127
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۳.۴۰ ت
Mar 24, 2024
$0.008278
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۹۹.۲۳ ت
Mar 21, 2024
$0.006512
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۷.۳۱ ت
Mar 18, 2024
$0.006254
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۱.۱۳ ت
Mar 15, 2024
$0.006345
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۶.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.005978
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۷.۴۴ ت
Mar 09, 2024
$0.003972
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۷.۱۵ ت
Mar 06, 2024
$0.002635
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۰.۳۰ ت
Mar 03, 2024
$0.002872
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۳.۱۸ ت
Feb 29, 2024
$0.002793
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۶۲.۷۶ ت
Feb 26, 2024
$0.002838
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۴.۱۳ ت
Feb 23, 2024
$0.003035