تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت پالیگان از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۰۵۶.۴۲ ت
Jul 15, 2024
$0.530878
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۳۵.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.500911
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۶۲۰.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$0.494758
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۸۱۱.۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.547003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۳۷۵.۳۹ ت
Jun 25, 2024
$0.561093
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۰۲۸.۳۱ ت
Jun 20, 2024
$0.576199
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۹۸۷.۷۶ ت
Jun 15, 2024
$0.591234
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۶۸۴.۴۴ ت
Jun 10, 2024
$0.655080
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۷۴۰.۸۰ ت
Jun 05, 2024
$0.715064
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۳۲۲.۰۰ ت
May 31, 2024
$0.696459
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۷۵۸.۳۴ ت
May 26, 2024
$0.729664
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۳۴۳.۸۱ ت
May 21, 2024
$0.750364
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰,۳۴۰.۷۱ ت
May 16, 2024
$0.686679
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۱۶۸.۸۱ ت
May 11, 2024
$0.671842
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴,۶۵۰.۳۹ ت
May 06, 2024
$0.734146
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱,۸۹۷.۸۲ ت
May 01, 2024
$0.667014
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۹۰۹.۴۳ ت
Apr 26, 2024
$0.720521
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۸۹۳.۲۱ ت
Apr 21, 2024
$0.738158
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۷,۸۱۲.۱۲ ت
Apr 16, 2024
$0.707735
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۶۶۶.۶۷ ت
Apr 11, 2024
$0.887295
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۴۲۰.۸۳ ت
Apr 06, 2024
$0.884915
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۲,۱۷۴.۴۷ ت
Apr 01, 2024
$1.00
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۳۷۸.۹۹ ت
Mar 27, 2024
$1.04
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۶۴۶.۷۲ ت
Mar 22, 2024
$0.994847
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۲,۳۶۲.۷۳ ت
Mar 17, 2024
$1.04
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۴,۱۵۸.۱۸ ت
Mar 12, 2024
$1.24
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۷,۱۷۷.۴۷ ت
Mar 07, 2024
$1.11
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۰,۰۹۶.۲۹ ت
Mar 02, 2024
$1.02
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۷,۲۳۱.۷۸ ت
Feb 26, 2024
$0.997982
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۱۳۸.۲۳ ت
Feb 21, 2024
$1.02
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۹,۶۷۹.۵۱ ت
Feb 16, 2024
$0.890114
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۶,۷۳۲.۹۳ ت
Feb 11, 2024
$0.849319
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۳,۱۳۵.۶۰ ت
Feb 06, 2024
$0.779458
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۶,۰۷۴.۶۱ ت
Feb 01, 2024
$0.786712
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۴۲,۰۰۴.۴۸ ت
Jan 27, 2024
$0.759039
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۲,۳۹۶.۰۵ ت
Jan 22, 2024
$0.783870
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴۵,۱۸۴.۷۲ ت
Jan 17, 2024
$0.846155
۲۲ دی ۱۴۰۲
۴۸,۲۱۲.۵۹ ت
Jan 12, 2024
$0.927111
۱۷ دی ۱۴۰۲
۴۲,۶۲۴.۵۵ ت
Jan 07, 2024
$0.828272
۱۲ دی ۱۴۰۲
۵۱,۷۴۶.۴۱ ت
Jan 02, 2024
$1.01
۰۷ دی ۱۴۰۲
۵۲,۶۰۸.۶۰ ت
Dec 28, 2023
$1.03
۰۲ دی ۱۴۰۲
۴۳,۶۸۵.۹۶ ت
Dec 23, 2023
$0.876462
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۴۱,۷۳۴.۴۴ ت
Dec 18, 2023
$0.820300
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۴۴,۹۵۴.۰۴ ت
Dec 13, 2023
$0.885951
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۴۲,۵۹۴.۹۵ ت
Dec 08, 2023
$0.842288
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۴۱,۱۲۵.۳۴ ت
Dec 03, 2023
$0.816043
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۳۷,۷۵۲.۷۷ ت
Nov 28, 2023
$0.743091
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۳۹,۲۸۱.۱۸ ت
Nov 23, 2023
$0.773563
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۴۲,۸۸۴.۸۲ ت
Nov 18, 2023
$0.831608
۲۲ آبان ۱۴۰۲
۴۶,۴۰۲.۸۲ ت
Nov 13, 2023
$0.897652