تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت پینک کوین از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲.۴۵ ت
Jan 29, 2024
$0.000043
۲۵ دی ۱۴۰۲
۲.۲۲ ت
Jan 15, 2024
$0.000041
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶.۴۸ ت
Jan 01, 2024
$0.000126
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۱۰.۵۳ ت
Dec 18, 2023
$0.000207
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۴.۱۳ ت
Dec 04, 2023
$0.000279
۲۹ آبان ۱۴۰۲
۱۱.۴۰ ت
Nov 20, 2023
$0.000224
۱۵ آبان ۱۴۰۲
۱۰.۸۶ ت
Nov 06, 2023
$0.000210
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۲.۱۵ ت
Oct 23, 2023
$0.000239
۱۷ مهر ۱۴۰۲
۱۱.۷۹ ت
Oct 09, 2023
$0.000223
۰۳ مهر ۱۴۰۲
۱۰.۵۲ ت
Sep 25, 2023
$0.000210
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
۱۰.۲۴ ت
Sep 11, 2023
$0.000206
۰۶ شهریور ۱۴۰۲
۱۲.۷۸ ت
Aug 28, 2023
$0.000261
۲۳ مرداد ۱۴۰۲
۱۷.۳۳ ت
Aug 14, 2023
$0.000351
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
۲۳.۱۲ ت
Jul 31, 2023
$0.000468
۲۶ تیر ۱۴۰۲
۱۳.۲۸ ت
Jul 17, 2023
$0.000272
۱۲ تیر ۱۴۰۲
۱۲.۲۹ ت
Jul 03, 2023
$0.000245
۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۰.۲۶ ت
Jun 19, 2023
$0.000210
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۸.۳۰ ت
Jun 05, 2023
$0.000162
۰۱ خرداد ۱۴۰۲
۶.۹۷ ت
May 22, 2023
$0.000133
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
۶.۰۹ ت
May 08, 2023
$0.000114
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
۵.۷۱ ت
Apr 24, 2023
$0.000110
۲۱ فروردین ۱۴۰۲
۷.۱۳ ت
Apr 10, 2023
$0.000141
۰۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۱.۸۳ ت
Mar 27, 2023
$0.000224
۲۲ اسفند ۱۴۰۱
۸.۹۳ ت
Mar 13, 2023
$0.000199
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
۱۲.۱۸ ت
Feb 27, 2023
$0.000282
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۱.۳۵ ت
Feb 13, 2023
$0.000261
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
۹.۳۴ ت
Jan 30, 2023
$0.000213
۲۶ دی ۱۴۰۱
۹.۲۵ ت
Jan 16, 2023
$0.000229
۱۲ دی ۱۴۰۱
۵.۷۹ ت
Jan 02, 2023
$0.000149
۲۸ آذر ۱۴۰۱
۸.۴۶ ت
Dec 19, 2022
$0.000217
۱۴ آذر ۱۴۰۱
۱۲.۸۹ ت
Dec 05, 2022
$0.000359
۳۰ آبان ۱۴۰۱
۱۳.۷۶ ت
Nov 21, 2022
$0.000390
۱۶ آبان ۱۴۰۱
۱۲.۵۱ ت
Nov 07, 2022
$0.000355
۰۲ آبان ۱۴۰۱
۱۶.۰۳ ت
Oct 24, 2022
$0.000489
۱۸ مهر ۱۴۰۱
۲۳.۳۸ ت
Oct 10, 2022
$0.000719
۰۴ مهر ۱۴۰۱
۱۶.۶۸ ت
Sep 26, 2022
$0.000526
۲۱ شهریور ۱۴۰۱
۲۲.۲۵ ت
Sep 12, 2022
$0.000718
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
۲۹.۱۷ ت
Aug 29, 2022
$0.000961
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۲۱.۲۳ ت
Aug 15, 2022
$0.000705
۱۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۷.۹۸ ت
Aug 01, 2022
$0.000560
۲۷ تیر ۱۴۰۱
۲۰.۶۴ ت
Jul 18, 2022
$0.000644
۱۳ تیر ۱۴۰۱
۲۴.۵۸ ت
Jul 04, 2022
$0.000771
۳۰ خرداد ۱۴۰۱
۲۱.۰۲ ت
Jun 20, 2022
$0.000657
۱۶ خرداد ۱۴۰۱
۳۰.۵۵ ت
Jun 06, 2022
$0.000957
۰۲ خرداد ۱۴۰۱
۳۳.۹۸ ت
May 23, 2022
$0.001110
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۲.۵۸ ت
May 09, 2022
$0.000799
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
۴۹.۰۱ ت
Apr 25, 2022
$0.001760
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
۵۴.۲۷ ت
Apr 11, 2022
$0.001942
۰۸ فروردین ۱۴۰۱
۶۶.۴۰ ت
Mar 28, 2022
$0.002490
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۵۲.۵۳ ت
Mar 14, 2022
$0.002000

افزودن تراکنش

Pinkcoin

PINK

  • PINK
  • IRT
  • USD