تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت GYEN از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۲.۵۱ ت
Jul 15, 2024
$0.006196
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶۰.۳۹ ت
Jul 11, 2024
$0.006134
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷۲.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.006142
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰.۶۹ ت
Jul 03, 2024
$0.006174
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷۶.۸۵ ت
Jun 29, 2024
$0.006151
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۲.۷۷ ت
Jun 25, 2024
$0.006247
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷۲.۸۸ ت
Jun 21, 2024
$0.006273
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۴.۲۲ ت
Jun 17, 2024
$0.006206
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۴.۶۳ ت
Jun 13, 2024
$0.006352
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۸.۸۵ ت
Jun 09, 2024
$0.006242
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۳.۹۹ ت
Jun 05, 2024
$0.006406
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۶.۳۷ ت
Jun 01, 2024
$0.006391
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۴.۳۹ ت
May 28, 2024
$0.006312
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۹.۹۰ ت
May 24, 2024
$0.006353
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۸.۸۰ ت
May 20, 2024
$0.006377
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷۸.۲۶ ت
May 16, 2024
$0.006438
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۹.۳۴ ت
May 12, 2024
$0.006401
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۷.۱۴ ت
May 08, 2024
$0.006456
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۰.۳۷ ت
May 04, 2024
$0.006488
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۴.۸۰ ت
Apr 30, 2024
$0.006414
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰۸.۸۴ ت
Apr 26, 2024
$0.006416
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱۶.۸۹ ت
Apr 22, 2024
$0.006386
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳۱.۴۵ ت
Apr 18, 2024
$0.006431
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۵۰.۲۷ ت
Apr 14, 2024
$0.006474
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۳.۸۳ ت
Apr 10, 2024
$0.006527
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۲۵.۸۰ ت
Apr 06, 2024
$0.006562
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۱۴.۲۰ ت
Apr 02, 2024
$0.006568
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۳.۳۶ ت
Mar 29, 2024
$0.006527
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۳.۷۳ ت
Mar 25, 2024
$0.006539
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۰۲.۰۵ ت
Mar 21, 2024
$0.006558
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۲.۵۲ ت
Mar 17, 2024
$0.006566
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۰.۶۰ ت
Mar 13, 2024
$0.006710
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۰۱.۲۰ ت
Mar 09, 2024
$0.006712
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۷.۵۶ ت
Mar 05, 2024
$0.006591
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۱.۴۶ ت
Mar 01, 2024
$0.006612
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۰.۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.006628
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۸.۶۶ ت
Feb 22, 2024
$0.006646
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۲.۲۶ ت
Feb 18, 2024
$0.006647
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۵.۸۳ ت
Feb 14, 2024
$0.006632
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۵.۳۶ ت
Feb 10, 2024
$0.006659
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۱.۰۸ ت
Feb 06, 2024
$0.006705
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۶.۷۱ ت
Feb 02, 2024
$0.006467
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۷۱.۱۹ ت
Jan 29, 2024
$0.006522
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۳.۷۲ ت
Jan 25, 2024
$0.006550
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۵۷.۸۵ ت
Jan 21, 2024
$0.006650
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۵۹.۱۵ ت
Jan 17, 2024
$0.006725
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۵۴.۵۰ ت
Jan 13, 2024
$0.006756
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۶۰.۹۹ ت
Jan 09, 2024
$0.007016
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۵۳.۵۹ ت
Jan 05, 2024
$0.006857
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۵۳.۶۶ ت
Jan 01, 2024
$0.006908