تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت فلکس از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۷۰۸.۵۷ ت
Jul 20, 2024
$0.711987
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۶۳۸.۳۲ ت
Jul 15, 2024
$0.711766
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۹۵۳.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.711511
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۴,۰۲۶.۹۲ ت
Jul 05, 2024
$0.711379
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۱۲,۷۳۱.۷۲ ت
Jun 30, 2024
$1.82
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۲,۳۰۴.۶۱ ت
Jun 25, 2024
$1.83
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۹,۴۸۳.۱۱ ت
Jun 20, 2024
$1.85
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۶,۶۴۷.۱۱ ت
Jun 15, 2024
$1.80
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵,۷۲۸.۷۶ ت
Jun 10, 2024
$1.79
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵,۴۱۹.۰۷ ت
Jun 05, 2024
$1.80
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۶,۱۹۱.۷۲ ت
May 31, 2024
$1.78
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲,۶۲۸.۹۳ ت
May 26, 2024
$1.79
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱,۰۲۸.۴۸ ت
May 21, 2024
$1.79
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵,۵۹۳.۶۲ ت
May 16, 2024
$1.79
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰,۳۵۸.۲۲ ت
May 11, 2024
$1.80
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳,۲۷۸.۴۱ ت
May 06, 2024
$1.69
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۹۰۰.۷۰ ت
May 01, 2024
$0.905860
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۴,۸۳۴.۷۸ ت
Apr 26, 2024
$1.80
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶,۷۹۳.۲۳ ت
Apr 21, 2024
$1.33
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۰,۸۷۵.۶۳ ت
Apr 16, 2024
$1.78
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۱,۵۹۱.۵۰ ت
Apr 11, 2024
$1.71
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸,۷۰۷.۸۸ ت
Apr 06, 2024
$1.82
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸,۲۸۵.۴۹ ت
Apr 01, 2024
$1.74
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۲,۳۴۸.۸۲ ت
Mar 27, 2024
$1.82
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳,۱۹۱.۶۳ ت
Mar 22, 2024
$1.82
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۷,۲۸۱.۰۱ ت
Mar 17, 2024
$1.62
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۳,۰۹۹.۷۹ ت
Mar 12, 2024
$1.72
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۶,۸۷۴.۷۶ ت
Mar 07, 2024
$1.77
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۸,۹۳۹.۶۳ ت
Mar 02, 2024
$1.68
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۸,۰۳۱.۵۷ ت
Feb 26, 2024
$1.88
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۶,۹۵۷.۳۴ ت
Feb 21, 2024
$1.88
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۹۵,۹۸۴.۵۳ ت
Feb 16, 2024
$1.71
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۲,۵۶۴.۶۳ ت
Feb 11, 2024
$1.86
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷۴,۴۹۸.۸۵ ت
Feb 06, 2024
$1.34
۱۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۹,۷۰۶.۸۱ ت
Feb 01, 2024
$1.87
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۴,۸۰۷.۹۲ ت
Jan 27, 2024
$3.33
۰۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۱,۲۸۲.۵۲ ت
Jan 22, 2024
$3.16
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۸۱,۲۴۷.۵۸ ت
Jan 17, 2024
$3.39
۲۲ دی ۱۴۰۲
۱۹۲,۱۴۱.۰۴ ت
Jan 12, 2024
$3.69
۱۷ دی ۱۴۰۲
۲۰,۸۷۱.۸۵ ت
Jan 07, 2024
$0.405578
۱۲ دی ۱۴۰۲
۲۴,۲۷۴.۵۴ ت
Jan 02, 2024
$0.476363
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۴,۳۹۸.۸۹ ت
Dec 28, 2023
$0.482210
۰۲ دی ۱۴۰۲
۳۰,۲۷۶.۰۵ ت
Dec 23, 2023
$0.607355
۲۷ آذر ۱۴۰۲
۲۲,۶۰۹.۳۶ ت
Dec 18, 2023
$0.444392
۲۲ آذر ۱۴۰۲
۲۸,۱۲۴.۶۲ ت
Dec 13, 2023
$0.554278
۱۷ آذر ۱۴۰۲
۲۸,۵۰۰.۹۶ ت
Dec 08, 2023
$0.563588
۱۲ آذر ۱۴۰۲
۳۴,۰۹۲.۸۱ ت
Dec 03, 2023
$0.676498
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۲۳,۱۰۰.۱۷ ت
Nov 28, 2023
$0.454683
۰۲ آذر ۱۴۰۲
۱۱۴,۷۰۰.۹۳ ت
Nov 23, 2023
$2.25
۲۷ آبان ۱۴۰۲
۲۵,۲۰۳.۴۹ ت
Nov 18, 2023
$0.488738

افزودن تراکنش

FLEX

FLEX

  • FLEX
  • IRT
  • USD