تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Darwinia Commitment Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0.9%
$2.62
۱۵۲,۷۱۰ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۴ تومان
معاملات روزانه $13,792
ارزش بازار $134,781
سکه در گردش 51,314 KTON
ارزش بازار رقیق شده $280,345
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳,۰۲۶.۳۱ ت
Jul 11, 2024
$2.60
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵,۳۱۶.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$2.23
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳,۶۹۲.۶۳ ت
Jul 03, 2024
$2.65
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶,۸۳۹.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$2.56
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹۳,۲۲۲.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$3.15
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲,۷۳۳.۳۹ ت
Jun 21, 2024
$3.41
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۵,۲۸۶.۶۴ ت
Jun 17, 2024
$3.66
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۷,۰۹۶.۵۵ ت
Jun 13, 2024
$3.68
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۹,۱۸۳.۰۵ ت
Jun 09, 2024
$3.87
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹,۸۱۲.۱۷ ت
Jun 05, 2024
$4.27
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۲,۰۲۶.۰۸ ت
Jun 01, 2024
$4.10
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰,۲۸۶.۲۸ ت
May 28, 2024
$4.68
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۹,۹۷۸.۸۳ ت
May 24, 2024
$4.46
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۵,۶۰۲.۷۳ ت
May 20, 2024
$4.13
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۷,۳۳۷.۹۱ ت
May 16, 2024
$3.69
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳,۴۵۲.۳۵ ت
May 12, 2024
$3.67
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۶,۶۶۴.۱۹ ت
May 08, 2024
$3.84
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۲,۸۶۲.۶۲ ت
May 04, 2024
$4.09
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۹,۷۲۴.۰۱ ت
Apr 30, 2024
$4.54
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۱,۳۹۰.۱۴ ت
Apr 26, 2024
$4.57
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۳,۰۰۵.۸۷ ت
Apr 22, 2024
$4.33
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶۸,۰۵۲.۱۵ ت
Apr 18, 2024
$3.99
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۰,۶۸۱.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$3.31
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۷,۶۴۶.۵۴ ت
Apr 10, 2024
$4.27
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۹,۰۸۳.۷۹ ت
Apr 06, 2024
$3.99
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴,۴۵۱.۶۶ ت
Apr 02, 2024
$4.03
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۲,۹۱۷.۷۵ ت
Mar 29, 2024
$4.41
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۹,۵۲۶.۲۶ ت
Mar 25, 2024
$5.01
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۹,۰۵۴.۳۴ ت
Mar 21, 2024
$5.04
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۴,۶۶۴.۴۵ ت
Mar 17, 2024
$4.42
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۸,۷۲۶.۳۸ ت
Mar 13, 2024
$5.17
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۵,۵۸۶.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$5.11
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۹۴,۵۵۷.۹۵ ت
Mar 05, 2024
$4.88
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۴,۴۷۳.۴۸ ت
Mar 01, 2024
$4.46
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۶,۲۵۱.۴۱ ت
Feb 26, 2024
$4.29
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۷,۸۸۷.۷۸ ت
Feb 22, 2024
$4.17
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۶,۷۸۱.۶۶ ت
Feb 18, 2024
$4.04
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۱,۴۷۲.۷۸ ت
Feb 14, 2024
$4.01
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۵,۶۳۷.۹۵ ت
Feb 10, 2024
$4.47
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۶,۵۲۱.۳۸ ت
Feb 06, 2024
$3.91
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۳۹,۷۵۴.۶۷ ت
Feb 02, 2024
$4.11
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۲۳,۵۷۸.۹۶ ت
Jan 29, 2024
$3.92
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۸,۸۵۶.۲۸ ت
Jan 25, 2024
$3.94
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۸,۵۳۴.۴۸ ت
Jan 21, 2024
$4.06
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۴۷,۰۴۶.۹۴ ت
Jan 17, 2024
$4.62
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۳۴,۳۳۶.۹۶ ت
Jan 13, 2024
$4.46
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶۵,۲۳۴.۷۸ ت
Jan 09, 2024
$5.15
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۷۵,۲۴۶.۳۰ ت
Jan 05, 2024
$5.33
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۷۸,۵۷۷.۱۶ ت
Jan 01, 2024
$5.44
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۴۱,۹۶۸.۷۶ ت
Dec 28, 2023
$4.78