تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Cindrum از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۵۰.۱۴ ت
Jul 25, 2024
$0.000853
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۸.۵۰ ت
Jul 22, 2024
$0.000844
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۷۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000755
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000788
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000763
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000875
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۶۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000836
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۹۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000825
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000894
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000839
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000913
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۸۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000957
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۴.۶۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000922
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۴۶ ت
Jun 16, 2024
$0.001065
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۳۳ ت
Jun 13, 2024
$0.001175
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۰۸ ت
Jun 10, 2024
$0.001152
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۱.۶۲ ت
Jun 07, 2024
$0.001219
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۵۸.۱۷ ت
Jun 04, 2024
$0.002680
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۹.۷۳ ت
Jun 01, 2024
$0.002882
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۹.۶۷ ت
May 29, 2024
$0.002906
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۱.۷۰ ت
May 26, 2024
$0.003524
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۵.۸۰ ت
May 23, 2024
$0.003581
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۷.۳۸ ت
May 20, 2024
$0.005006
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹۱.۰۸ ت
May 17, 2024
$0.006681
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۸۹ ت
May 14, 2024
$0.001078
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴.۱۹ ت
May 11, 2024
$0.001210
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱.۸۸ ت
May 08, 2024
$0.000843
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۳۷ ت
May 05, 2024
$0.000857
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳.۵۵ ت
May 02, 2024
$0.000866
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲.۵۷ ت
Apr 29, 2024
$0.000863
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000853
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۸۲ ت
Apr 23, 2024
$0.000869
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۵۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000850
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۵۶.۷۲ ت
Apr 17, 2024
$0.000852
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۰.۱۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000865
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۷.۶۴ ت
Apr 11, 2024
$0.000886
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۸.۲۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000911
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۸۱ ت
Apr 05, 2024
$0.000953
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۰.۷۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000963
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۷.۱۵ ت
Mar 30, 2024
$0.000921
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۰.۴۶ ت
Mar 27, 2024
$0.000819
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۰.۵۵ ت
Mar 24, 2024
$0.000815
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۲.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000850
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۶۱ ت
Mar 18, 2024
$0.000822
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۰.۸۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000846
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴۸.۱۹ ت
Mar 12, 2024
$0.000808
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۸.۰۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000804
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۸.۳۶ ت
Mar 06, 2024
$0.000810
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۶.۳۹ ت
Mar 03, 2024
$0.000782
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۵.۶۰ ت
Feb 29, 2024
$0.000780

افزودن تراکنش

Cindrum

CIND

  • CIND
  • IRT
  • USD