تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت اتوماتا نتورک از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۷۱۵.۴۶ ت
Jul 19, 2024
$0.098793
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۸۲۱.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.100449
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۱۷.۵۴ ت
Jul 13, 2024
$0.092663
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۶.۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.089660
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۵۵.۹۲ ت
Jul 07, 2024
$0.090085
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۰۶.۷۱ ت
Jul 04, 2024
$0.100520
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۹۹.۷۹ ت
Jul 01, 2024
$0.109699
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶,۷۴۱.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.109497
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۶۵.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.108798
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶,۶۴۱.۲۲ ت
Jun 22, 2024
$0.111903
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۴۲۴.۴۴ ت
Jun 19, 2024
$0.108480
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷,۵۵۴.۰۶ ت
Jun 16, 2024
$0.128828
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۲۰۲.۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.139078
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸,۹۲۹.۵۷ ت
Jun 10, 2024
$0.151212
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۰۲۴.۶۲ ت
Jun 07, 2024
$0.187713
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۳۴۳.۲۶ ت
Jun 04, 2024
$0.175278
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰,۵۹۹.۱۰ ت
Jun 01, 2024
$0.179984
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹,۸۸۰.۳۸ ت
May 29, 2024
$0.169225
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹,۵۹۴.۲۶ ت
May 26, 2024
$0.167645
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۹,۶۹۰.۱۸ ت
May 23, 2024
$0.168624
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۲۹۳.۷۰ ت
May 20, 2024
$0.156470
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۸۰۳.۶۶ ت
May 17, 2024
$0.167503
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۲۸.۰۱ ت
May 14, 2024
$0.164239
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۶۲۵.۸۶ ت
May 11, 2024
$0.173405
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۶۲.۷۴ ت
May 08, 2024
$0.179842
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۱۹.۶۷ ت
May 05, 2024
$0.196718
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۶۲۹.۵۸ ت
May 02, 2024
$0.204415
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۵۴۱.۲۳ ت
Apr 29, 2024
$0.238911
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۷۰۷.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.230818
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۶۸۴.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.194073
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۳۶۵.۵۳ ت
Apr 20, 2024
$0.155823
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۹,۰۹۱.۳۴ ت
Apr 17, 2024
$0.136586
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۱۳۷.۶۷ ت
Apr 14, 2024
$0.160152
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۴,۰۲۳.۴۳ ت
Apr 11, 2024
$0.215773
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۶۱۰.۱۰ ت
Apr 08, 2024
$0.197376
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۶,۰۸۳.۳۳ ت
Apr 05, 2024
$0.248031
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۹۱۱.۱۳ ت
Apr 02, 2024
$0.173033
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۱۶۹.۹۸ ت
Mar 30, 2024
$0.180101
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۵۰۷.۷۹ ت
Mar 27, 2024
$0.186959
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۵۶۸.۸۶ ت
Mar 24, 2024
$0.170427
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۲۴۹.۸۹ ت
Mar 21, 2024
$0.167206
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۶۶۱.۷۱ ت
Mar 18, 2024
$0.176723
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۱,۱۶۲.۱۷ ت
Mar 15, 2024
$0.185828
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹,۶۰۳.۵۷ ت
Mar 12, 2024
$0.161031
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹,۲۷۸.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$0.155248
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۸,۴۱۲.۳۰ ت
Mar 06, 2024
$0.141053
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۹۴۲.۶۵ ت
Mar 03, 2024
$0.167726
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹,۴۷۱.۴۹ ت
Feb 29, 2024
$0.162133
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۹۹۳.۷۲ ت
Feb 26, 2024
$0.139391
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷,۱۹۴.۷۲ ت
Feb 23, 2024
$0.125432