تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت آریوا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000023
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000023
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000023
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000023
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000025
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000024
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000024
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000025
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000027
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000023
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jun 22, 2024
$0.000025
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Jun 19, 2024
$0.000025
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000029
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000029
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000031
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۸ ت
Jun 07, 2024
$0.000032
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.000032
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000033
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۱ ت
May 29, 2024
$0.000032
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
May 26, 2024
$0.000037
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
May 23, 2024
$0.000032
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
May 20, 2024
$0.000031
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۸ ت
May 17, 2024
$0.000032
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۸ ت
May 14, 2024
$0.000033
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۷ ت
May 11, 2024
$0.000032
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.000032
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
May 05, 2024
$0.000034
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
May 02, 2024
$0.000030
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Apr 29, 2024
$0.000034
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۱۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000033
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Apr 23, 2024
$0.000035
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۲ ت
Apr 20, 2024
$0.000033
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۲۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000033
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲.۰۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000029
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000042
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000041
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Apr 05, 2024
$0.000042
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲.۸۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000044
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۸ ت
Mar 30, 2024
$0.000043
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۱ ت
Mar 27, 2024
$0.000044
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲.۶۸ ت
Mar 24, 2024
$0.000043
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000047
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۴ ت
Mar 18, 2024
$0.000047
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳.۱۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000053
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۱ ت
Mar 12, 2024
$0.000058
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳.۲۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000054
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000048
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳.۰۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000050
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۴ ت
Feb 29, 2024
$0.000043
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۰ ت
Feb 26, 2024
$0.000043

افزودن تراکنش

Ariva

ARV

  • ARV
  • IRT
  • USD